PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Skattepengar och välfärdsbolag

Skattepengar och dess användning som betalning till privata välfärdsbolag.

Långt de flesta är eniga om att våra skattepengar ska gå till folkets bästa och samhällets bästa, det vill säga våran välfärd, försvar och liknande.

På senare år har vi i Sverige öppnat upp för privata aktörer inom välfärden på ett annat sätt än tidigare och huruvida det är rätt eller ej är det jag tänker ställa en fråga runt.

Om vi tar ovan nämnda tankegång att skattepengar ska gå tillbaka till medborgarna så brister det att använda privata då en viss del försvinner ut till andra länder och ickemedborgare. Borde man då inte kräva att våra skattepengar återcirkuleras i systemet istället för att sprida ut den till utländska företag?

Ronnie Niby

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).