PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Skåne bortglömt

Trafikverket i Borlänge har låtit utreda ”E6 i Skåne”  och gjort en så kallad åtgärdsstudie.

Denna åtgärdsstudie fokuserar väldigt mycket på vad som kallas ”topptimme” och ”smart väg”. 
Men köerna beror i huvudsak på den enorma lastbilstrafiken – 40.000 bilar + 10.000 lastbilar per dygn är inte samma sak som 50.000 fordon i Stockholm. På t.ex Essingeleden kan ”topptimmen” vara relevant – där ett fordon på 100 är en lastbil. På E6 genom Skåne är var femte fordon en lastbil. Och köer uppstår i princip när som helst kl 6-20. Fotot ovan är taget kl 10:30 – och kön uppstod medan jag tankade och betalade på Milstolpen, på mindre tid än 5 minuter.  
 
Dessutom ökar trafikvolymen från år till år. Vilket trafikverket inte heller vill inse. 
 
Jag vill därför hävda att det inte finns någon annan rimlig lösning än att bredda E6:an – och det fortast möjligast.
Mellan TPL Kronetorp och TPL Kropp direkt till minst 3+3 filer (ännu bättre 4+4) – och med nödspår.
Vi talar inte ofantliga summor här, nästan alla broar är förberedda för en breddning, terrängen är föga besvärlig (dvs. här finns inga klippor som måste sprängas bort) – medan man i Stockholm bygger en underjordisk motorväg (!) två mil för 32 miljarder (i penningvärde 10 år gammalt) – borde en breddning av E6 kosta mindre än en femtedel.

Lika illa är det med järnvägen. Västkustbanan slutar i princip på Knutpunken norrut. Mellan Helsingborg och Ängelholm finns bara ett enkelspår. Och det följer en banvall planerad för 150 år sedan (ingen överdrift, 150 år) som är både krokig
lateralt och i höjdled. De två Öresundståg som kolliderade på Knutpunken nyligen , borde inte kunnat ha krockat. Men där fyra spår (perrongspåren på Kuntpunkten) binds samman till ett enda , blir det möjligt. Om fyra av Skandinaviens fem största städer (Köpenhamn, Malmö, Göteborg och Oslo) skall bindas samman, finns ingen annan lösning än att borra några kilometer tunnel genom norra Helsingborg. Hela Hallandsåsen-tunnlen är nära nog onödig innan dess; en kedja är inte starkare
än dess svagaste länk.
 
Det finns även en lång rad andra väg- och järnvägsprojekt som Skåne självt hade kunnat finansiera – med egen beskattningsrätt, inklusive momsen. Jag vill påstå att Stockholm suger ut resurser från norr, väster och söder – och medlen fördelas sedan
till förbättrad infrastruktur i huvudstaden. Men åtminstone Skåne har laglig rätt till ”egen beskattning” – vilket framgår av det gällande traktaten med Danmark (och Frankrike), undertecknat  i Fontainbleu , Fredensborg och Stockholm 1720. Det finns inget senare traktat som upphävt detta. Och Skåne är ekonomiskt misshandlat av centralmakten.  

Trafikverkets åtgärdsstudie hittar du på:
https://www.trafikverket.se/ nara-dig/Skane/projekt-i- skane-lan/e6-genom-skane/ atgardsvalsstudie-om-E6-genom- Skane/

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).