PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Ska man ha råd att bli gammal i Landskrona?

För att värna välfärden i den pandemi vi befinner oss i går nu regeringen och dess samarbetspartier fram med 22 miljarder till landets kommuner och regioner. För Landskrona kommun innebär detta 70 miljoner i år. Det är en stor satsning, både för att hantera den ekonomiska nedgången och samtidigt värna vår gemensamma välfärd.

Coronavirusets spridning är först och främst en fara för människors liv och hälsa, men det har också lett till ett mycket allvarligt läge i ekonomin, både globalt och här hemma i Sverige. Coronakrisen drabbar hela samhället i en snabb takt och slår hårt mot individer, företag och offentlig verksamhet. Personalen inom vård, skola och omsorg är viktigare än någonsin. Lärare ställer om snabbt för att kunna undervisa på distans. Medarbetare inom omsorgen tar hand om våra äldre när vi inte kan hälsa på dom.

Vården, skolan och omsorgen är kärnan i det starka samhället. I kris blir det tydligt att vår gemensamt finansierade välfärd är mer betydelsefull än någonsin. Regeringens ekonomiska tillskott ger oss ytterligare skäl för att säga nej till avgiftshöjningar i äldreomsorgen. Kommunledningen med Liberalerna, Moderaterna och Miljöpartiet kan nu bara motivera sitt förslag till avgiftshöjning av rent ideologiska skäl. Vi kräver att deras förslag läggs där det hör hemma, i papperskorgen.

Några av de sen tidigare presenterade åtgärderna innebär dessutom även de en avlastning för kommunsektorn. Staten tar tillfälligt över sjuklöneansvaret under två månader. Det är en viktig insats för att lyfta av kostnaderna för kommunerna. Redan den 11 mars meddelade regeringen även att staten tar alla extraordinära kostnader för hälso- och sjukvården och omsorgen. Pengar ska inte, och får inte, stå i vägen för att hindra smittspridningen. 

De senaste årens ekonomiska politik har handlat om att rusta svensk ekonomi och bygga upp motståndskraft mot kriser. Tack vare goda offentliga finanser kan vi möta den ekonomiska nedgången. Det är avgörande att vår gemensamma välfärd nu har de resurser som krävs. Sverige har en påfrestande tid framför sig. Den ska vi ta oss igenom gemensamt, som ett samhälle.

Niklas Karlsson, Riksdagsledamot (S)
Fatmir Azemi, Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).