PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Självklart ska samarbetet med Attendo avslutas

Vi Sverigedemokrater är inte principiella motståndare till privata aktörer inom kommunen, till skillnad från Socialdemokraterna. För oss är inte det viktigaste vem som är utförare av en verksamhet utan hur verksamheten utförs. Är brukarna nöjda och trygga med sitt boende så är också vi (SD) nöjda och trygga, oavsett om utföraren av verksamheten är privat eller offentlig. I fallet Attendo ställer vi oss dock helt bakom Fatmir Azemis (S) debattartikel på Landskrona Direkt.

På äldreboendet Skiftesvägen är de boende inte nöjda med verksamheten. De är inte nöjda med kosten och de känner sig inte trygga på boendet. Så har situationen varit under minst ett år tillbaka för de boende. Trots det så förlängde Treklövern avtalet med Attendo för ganska precis ett år sedan. 

Sedan dess har Attendo fått flera chanser för att förbättra bristerna på boendet. Med alla de resurser och möjligheter som Attendo getts under senaste året av Treklövern så borde äldreboendet ligga i topp vad gäller nöjdhet, men så är inte fallet. Attendo har inte lyckats åtgärda de mest primära problemen som missnöjet med kosten, bristen på trygghet och nöjdhet.

Nu vill Treklövern återigen förlänga avtalet med Attendo. 

Vi (SD) vill inte att avtalet med Attendo förlängs. Vi skulle helst se att deras verksamhet på Skiftesvägen avslutas så fort som möjligt och att boendet övergår i den kommunala verksamheten. 

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Kerstin Stein Sandell (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Kristina Drwiega Magnusson (SD)
Ledamot omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).