PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Terror mot invånare och djur

Så är det den 2:e januari år 2023. I Ukraina begår Ryssland och Putin statsterror mot en hel befolkning och det sägs att på en av raketerna var det skrivet med kyrilliska bokstäver ”gott nytt år”.

Vi är förskonade mot sådana nyårshälsningar i Landskrona, men inte från terror i form av smällare och bomber från framför allt ungdomar. Dessa smällare är förbjudna men ändå verkar tillgången vara obegränsad.

Vi har en hund som får panikångest, gömmer sig under soffor, vill inte äta, får förstoppning för hon får inte ro att göra sina behov. Vi försöker att förhindra att hon får en hjärtattack.

Denna dag 2/1 började bättre eftersom de kära ”telningarna” ännu inte klivit upp för dagen. Det blir eftermiddag och kväll och nu är det på gång igen. Hunden har gömt sig i en klädkammare, skakar och har svansen mellan benen. Hon vill inte äta.

Enligt ”Blåljus” så omhändertogs 22 ungdomar på Öster den 29/12 och rapporterades till sociala myndigheter och naturligtvis föräldrar. Det var ”bara” på Öster, men det smälls ju över hela staden även av kommunen som har sitt eget smällande på hemlig plats. Dagen efter brann bilar på samma plats på Öster.

När ska det bli slut på denna terror mot människor, tamdjur och vilda djur? På nyårsdagen var jag ute och gick. Överallt fanns rester av bomber som vuxna människor bränt av och inte städat upp efter sig. Nedskräpning är inte heller tillåtet och kanske var också de kära ”telningarna” med och fick ”tända på”.

Polisen gjorde tydligen en fin insats på Öster två dagar innan nyår, men vad gör Landskrona stad och föräldrar för att få stopp för det här? Hur får ungdomarna tag på förbjudna bomber?

Per Nordlund

Nya stadsdelen i Landskrona

Vi socialdemokrater har alltid varit för utveckling av staden och det kommer vi att vara även i framtiden. I HD-s intervju uttryckte sig kommunstyrelse ordförande att ”trots ett organiserat motstånd” ha använt sin makt till att skapa nya stadsdelen i norra Borstahusen.

För ett förtydligande vill jag förklara att vi alltid har varit för utbyggnaden av Borstahusen som ny stadsdel. Det enda vi var emot var att bygga på campingplatsen, resten av området har vi inte varit emot. För att bevisa detta finns protokoll med alla beslut som är tagna under kommunfullmäktige i Landskrona. Det vi saknar i den nya stadsdelen är boende för vanligt folk dvs hyresrätter som skulle
bidragit till att bryta segregationen. (Blandade boendeformer).

Vi är glada för utvecklingen av Landskrona och vi kommer att fortsätta jobba för Landskronas framgångar. Detta kan vi med glädje bevisa i det sista projektet vi var med i, nämligen Karlslundsprojektet. Vi kommer att vara positiva till alla projekt som gynnar Landskronas invånare likt det i Karlslund som främjar hälsa och idrotten i staden.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Hyreshöjning med 25 procent

Så blev det debatt om hyresförhandlingar. Rolf Ekström debatterar med Kenneth Håkansson (ordförande i Landskronahems styrelse). Kenneth kommer i sitt genmäle 24 december 2022 in på Landskronahems ekonomi och skriver.  “Bolagets ekonomi är stark och  vi har under senare år skapat överskott att användas i verksamheten i framtiden”. Jag förmodar att Kenneth syftar på försäljningen av Sandvången för 5 – 6 år sedan. Köpare: Stena.
Men var det verkligen en klok affär?
Var Landskronahems ekonomi så dålig då och blev den så mycket bättre p.g.a. försäljningen?

Bolaget fick in 1 miljard (ca). Nu skriver Kenneth att de pengarna skall användas för viktiga strukturarbete i Karlslund (delvis f.d. Norrestad) och bryta en negativ utveckling, som tyvärr fick pågå alldeles för länge. Eftersom jag och Kenneth har betydande erfarenheter från bostadsmarknaden i Landskrona framförallt under tiden 1975 till 2000 vill jag säga följande: Vi såg Landskrona förlora sin livskraft, varv och textilindustri försvann. Cash is king brukar man säga, men, men, men… Det är lätt gjort att kasta goda pengar efter dåliga. De lokala bostadspolitiska beslutsfattarna har inte varit födda efter Einstein eller hur? Detta gäller även i Åstorp, Bjuv, etc , som såg sina kommunala ekonomier i nästintill fritt fall. Kommunala borgensåtagande för bostadsbyggnadskrediter.

Läxan från den tiden har jag personligen varit med att betala för. Därför min skepsis, när någon lokal makthavare pratar “Bostadsbyggande” i högtidliga ordalag typ “strukturarbete” och “negativ utveckling”.

Med detta sagt så kommer vi obönhörligen till frågan om Europaspåret eller Landskronaförbindelsen som diskuteras. Som ett idéförslag i samband med firandet av Landskronas 600 årsjubileum (2013). Med den förbindelsen på plats så kommer fastighetsvärdena i Landskrona att förändras dramatiskt uppåt.

Var då försäljningen av Sandvången till Stena en god idé, Men framförallt hur förbereder man Landskronaborna för att kunna integreras i den köpenhamnska arbetsmarknaden. Hur ska dagens Landskronaungdomar förbereda sig för ett permanent storstadsliv, således inte enbart för en och annan weekendtrip till London, Paris, e.t.c. Detta är utmaningen för Kenneth och övriga medlemmar i gruppen “De Sju”, som upplysningsvis inte ville debattera med mig.

Tommy Jonasson

Landskronahem och stundande hyreshöjning

TACK Anders Kjellström!

Din insändare bekräftar det jag skrev. Landskronahem har för hög investeringstakt.
Som tur är, för oss hyresgäster,  är det några förnuftiga i Landskronahems styrelse som förstår hur vanligt folk har det och att 25% hyreshöjning är en katastrof.
Tack socialdemokratiska ledamöter för ert agerande i styrelsen.
Vi väntar med spänning på om ni lyckas få ordförande och VD att förstå.
Trogen hyresgäst I Landskronahem.
Rolf Ekström

Så går snacket i Landskronahems styrelserum

Svar till Rolf Ekström och hans insändare – Usel taktik Landskronahem.

Bäste Rolf

Vid senaste styrelsemötet i Landskronahem drev vi s-ledamöter frågan om hur vi skulle kunna undgå 10 procentiga hyreshöjningar. Vi drev då igenom (trots ordförandens motstånd) att VD vid nästa styrelsemöte skulle presentera en grundläggande analys om hur vi skulle kunna överbrygga den nuvarande situationen och snarare hamna på cirka 5%.

Situationen är dock problematisk och det krävs därför enligt vår uppfattning ett politiskt tryck både på Landskronahem, vårt moderbolag Stadshus AB och på aktieägarna (kommunen). Kravet på att undvika hyreshöjningar som urholkar våra hyresgästers ekonomi måste drivas i alla instanser där det är möjligt.

Vi kan bara lova dig att göra allt vi kan i styrelsen för att undvika hyreshöjningar som skulle kunna vara förödande för våra hyresgäster.

Anders Kjellström

Valfrihet och skolan – för vem egentligen?

Det är ständigt en debatt om att det är så viktigt att vi medborgare har valfrihet, men vem är denna valfrihet för egentligen? Denna valfrihet måste bekostas på något sätt och det görs med våra skattepengar. Här har vi ett tydligt exempel på alla friskolor som växer upp som svampar ur jorden. De som äger friskolan i fråga stoppar vinsten i egen ficka som sedan förs till ett skatteparadis och svenska staten ser inte någon intäkt komma in i form av skatt.

Det har även varit en debatt om friskolor och att de inte får ha en religiös anknytning. Detta är en fråga som verkligen är intressant. Borde man inte istället slopa friskolorna helt och hållet? De föräldrar som vill ha sina barn i en friskola borde få betala för detta, precis som det görs för privata skolor. Som det är idag så är vi det enda land i världen som har friskolor som finansieras av skattepengar.

Det har även framkommit att elever i friskolorna har svårare med sina studier när de börjar på gymnasiet jämfört med de elever som har gått i de kommunala skolorna. Detta är anmärkningsvärt. Det verkar som att lärarna på friskolorna ger sina elever bättre betyg än vad de skulle ha. Detta slår mot de elever som går i den kommunala skolan och kanske presterat lika bra som en elev på en friskola. Då kommer eleven från friskolan in på sina betyg, men inte den från den kommunala skolan. Det blir inte en skola för alla utan skapar orättvisa och segregation. I långa loppet kan det få förödande konsekvenser.

1992 införde den borgliga regeringen förskolepeng/skolpeng i vårt skolsystem som medförde ännu större barngrupper och klasser för att få in så mycket pengar som möjligt. Kvalitén försvann på vägen och det blev istället kvantitet. Friskolorna fick också ta del av denna skolpeng. Det har visat sig att dessa pengar varierar från kommun till kommun och skapar i sin tur en ojämlik förskola/skola. Landskrona kommun har lägre förskolepeng än andra jämförbara kommuner. Det gäller kanske även skolpengen?

Åren 2006 – 2014 med Liberalerna i täten gick den borgliga regeringen ut med att de skulle förändra skolan till det bättre, men så blev inte fallet. Läroplanen skulle förbättras och förskola/skola ålades ytterligare dokumentation som i sin tur medförde större arbetsbelastning, men ingen förändring i plånboken eller i personaltäthet. Samtidigt infördes förste lärare. Ett effektivt sätt att splittra lärarkåren och endast gynna vissa lärare. De sa även att de ville att skolan skulle bli statlig igen, vilket inte infriades.

I dagens skola har det smugit in sig ett synsätt där barn och föräldrar ses som kunder istället för vad de egentligen är. De är faktiskt medborgare med rätt till en bra förskola och skola till sina barn. Det får vara slut med vinsttänkandet inom förskola/skola.

Skolan ska vara likvärdig där alla får samma förutsättningar till en bra skolgång oavsett var de bor. Detta är en grundläggande demokratisk rättighet för alla. Huvudmannaskapet för skola och förskola bör tas över av staten. Skolpeng och förskolepeng behöver ersättas med en rättvisare fördelningsmodell där de som har störst behov får mest. På det sättet finns det en möjlighet att komma ifrån den segregation och det utanförskap som präglar samhället idag. Det måste komma till stånd en bättre och tydligare läroplan och fördelning av resurser. Helhetssynen på lärande och kunskap måste få en mer framträdande roll. Vilken kunskap och vilket lärande är det de unga behöver i dagens samhälle? Lärarkårens roll som yrkeskunniga kunskapsförmedlare behöver värnas. Det är de som är experterna.

Maja Anselius
Vänsterpartiet Landskrona

Svar om årets hyresförhandling

Svar på inlägg från Rolf Ekström 23/12 kl 10.38

Hej Rolf

Precis som jag nämner i artikeln finns varken vilja eller möjlighet för bolaget att höja hyrorna med 25%, det är ett missförstånd.

Frågan som ställs i artikeln var om hur bolagets kostnader har utvecklats och hur det påverkar bolagets ekonomi en annan fråga var hur långt vi har kommit i vår hyresförhandling.

Kostnadsutvecklingen är främst kopplad till pågående inflation och ränteutveckling som drabbat både många bolag och privatpersoner.

Det finns ingen i bolaget som tror eller tänker yrka på en hyreshöjning som motsvarar årets kostnadsutveckling.

Naturligtvis behöver vi som många andra bolag och privatpersoner ytterligare effektivisera och se över kommande investeringar.

Bolagets ekonomi är stark. Med en betryggande soliditet och vi har under senare år skapat överskott att använda i verksamheten i framtiden.

Detta är skillnad mot hur bolagets ekonomi sett ut bakåt i tiden. Den vinst från försäljningen som gjordes för några år sedan skapade ekonomiska förutsättningar för bolagets viktiga strukturarbete i Karlslund och för att bryta en negativ utveckling som tyvärr fick pågå alldeles för länge.

Hoppas att detta förtydligar vår uppfattning, har du frågor eller funderingar är du naturligtvis välkommen att höra av dig till oss.

Kenneth Håkansson, Mikael Forsberg.

Vi kan vara överens om att vi inte är överens

Slutreplik till Lena Nilsson

”Somliga byter parti för sina åsikters skull, andra byter åsikter för sitt partis skull”
–Winston Churchill

Jag kan inte utläsa någon kritik från din sida mot systemet, trots att friganger är ett utmärkt exempel på att systemet inte är felfritt. Jag utläser ur din insändare att du har en övertro till kollektivet, du anser att partier är förutsägbara, men inte individer. Att egenintresset skulle kunna styra individer, men inte gruppen. Men individer och olika konstellationer av individer kan agera i egenintresse i en grupp. Eller låta bli att agera. Och det finns det inget skydd mot.

Visst kan det vara så som du skriver, att ”ha flera olika politiker som var och en agerar efter egen agenda leder förmodligen till oförutsägbara beslut och antagligen en väldigt handlingsförlamad politik”. Men, nu rör det sig om två stycken i Landskronas fullmäktige och inte flera. Därtill skulle jag vilja påstå att människor i regel inte agerar oförutsägbart eller irrationellt, frågan är bara om man gör rätt antaganden när man kalkylerar fram vad man betraktar som rationellt eller irrationellt.

Din liknelse mellan politiker och dammsugare – om uttrycket tillåts – suger. Dammsugare är mekaniska ting, tillverkade för att utföra något specifikt för ett särskilt ändamål. Politiker är organiska. Människor är inte maskiner. Människor förändras och det är något som vi väljare får ta höjd för!

Att påstå att någon lurar väljarna som du påstår, känns som ett argument för att sprida misstro, som att intentionen från början var att luras. Det tror jag inte var fallet med friganger Olssons agerande, eller Busuladzics agerande för den delen.

Vi får helt enkelt vara överens om att vi inte är överens!

Marko Huttunen

Vis eller envis

Jag vill bara lägga till i debatten mellan Lena Nilsson och Marko Huttunen den 22/12:

Förmågan att ändra sig är det som skiljer den vise från den envise.

God Jul
Johnny Persson

Usel taktik Landskronahem

Det var till min förskräckelse jag läste HD i måndags morse och höll på att sätta kaffet i vrångstrupen. Landskronahems VD vill höja hyrorna med 25%, om de ska klara de kostnadsökningar som väntar bolaget.

Hur kan man missköta ett företag så till den milda grad. Först sälja ut stora delar av beståndet och kamma hem stora vinster. (Var har dessa pengar tagit vägen?) Och nu ha mage att låta trogna hyresgäster betala notan för lyxrenoveringar. Man behöver inte vara Einstein för att räkna ut att investeringarna är för stora och nu ska notan betalas av trogna hyresgäster. Är det inte tid att byta ut ordförande och VD?

Trogen hyresgäst i Landskronahem.
Rolf Ekström