PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Bra rutet Marko, din röst behövs

Marko Huttunens debattartikel på Landskrona Direkt 11/1-24 tål att läsas av mången landskronabo.

Vi har länge påpekat att det finns en tystnadskultur i stan. En kultur som trycker ner dem som inte till varje pris tycker som Torkild och hans Treklöver. Den politiska debatten känns strypt och Treklöverns förslag röstas, som det verkar, igenom utan diskussioner och analys av alternativa förslag.
Bolagiseringar, privatiseringar och marknadsskolor, allt genomförs efter Torkilds dekret.

Men det värsta är nästan att all kritik, som t ex Huttunens debattartikel, alltid bemöts med tystnad. En förfärlig arrogans och en skriande brist på självrannsakan och självkritik från Treklöverns sida.
Just nu går säkert djungeltelegrafen i de treklöverska leden:  ” Svara honom inte! Ignorera!  Ignorera!”
Ofta rycker istället Treklöverns korsriddare  ut och fördömer och attackerar dem som vågar ha en annan mening. Och till sista blodsdroppen, och utan djupare analys, försvarar de den torkildska Treklövern.

Ett samhälle som inte tål kritik och som inte bemöter medborgares åsikter, än om de är motsatta, är ingen riktig demokrati.
Och Marko: Vi sitter gärna ner och delar bord med dig!

Lena Nilsson
Håkan Lans

Ett strålande tillfälle för möten och dialog

Noterar att den tidigare tilltänkta restaurangen i Stadshushallen nu verkligen ska bli ett lunchställe/restaurang. Men avsett enbart för stadshusets anställda. Visserligen har de olika förvaltningarna egna lunch/fikarum på de olika våningarna. Men stadsdirektör Pernilla Anderberg tycker att alla i huset ska kunna samlas där. Och kunna serveras av personal som är under utbildning.
En säkert välvillig idé för personalens bästa.

Jag vill inte vara missunnsam.
Men, jag tänker, vore det inte en god idé att låta denna ljusa, trevliga lokal med utsikt över hamnen vara öppen för alla kommuninvånare? En av stans bästa lokaler. Stadshuset är ju i övrigt låst med bom och passerkort. Det känns nästan som om de sitter gömda bakom detta.
Här finns ju ett strålande tillfälle för våra politiker och kanske också tjänstemän att mingla med och möta allmänheten. Att skapa en öppen miljö för dialog och diskussioner. I medborgarnas eget hus. Och personalen har ju egna personalrum när de inte vill störas.
Är också nyfiken på vilken mat denna personal kan erbjuda. Kan bli hur bra som helst! Missa inte denna chans.

Dessutom får vi ju då en ersättning för det fantastiskt fina konsthallscaféet, som sköttes av personal under arbetsträning. De styrande lade ner detta eftersom man ansåg att det vara osund konkurrens gentemot andra caféer och restauranger att arbeta med personal under arbetsträning.
Här kan jag inte låta bli att undra varför det nu är tillåtet att arbeta med personal under utbildning? Är inte det också osund konkurrens?
Vad säger stadens café- och restaurangägare om detta? Stadshuspersonalen är ju en av få grupper som lätt och ofta kan luncha på stan. Nu går man ju miste om kunder. Upplever inte de en osund konkurrens av detta?
Lunchpriserna kan ju i och för sig inte hållas nere, eftersom då måste väl matgästerna, dvs stadshuspersonalen och politikerna skatta för löneförmånerna?

Lena Nilsson

Skeppsbron

I går fick jag med Posten Kommunfullmäktiges beslut om Detaljplan för Skeppsbron i Landskrona. Ett beslut som både förvånar och oroar. Förvånar gör det att Staden går emot all expertis på området. Oroar gör det att tjänstemän och politiker i Landskrona Stad inte förmår ta till sig vad t.ex. Statens Geologiska Undersökning, SGU, informerar om.
På SGUs hemsida kan man läsa om ”Stranderosion och stigande havsnivåer” och då bland annat att Södra Sverige är mest utsatt. I ”Södra Sverige – Malmö Stad” kan man läsa ”Den globala uppvärmningen gör att havet stiger. Varmare hav tar mer plats och när glaciärerna och inlandsisarna smälter hamnar ännu mer vatten i havet.” Havet reagerar långsamt och kommer att fortsätta stiga i flera hundra år framöver.
Landskrona Stad tycks inte ta någon större hänsyn till experternas utlåtande . ”Vi höjer landnivån på Skeppsbron så kan vi bygga där!”. En kall och cynisk bedömning av läget i hamnen enligt mitt förmenande.
Varför måste allt byggande ske havsnära? Varför kan man inte utnyttja bangården som finns i närheten för nya bostäder? En sanering av den gamla bangården kan inte kosta mer än vad det kommer att kosta att påla hela Skeppsbron och sedan höja landytan!
Hela beslutet att bebygga Skeppsbron talar mot alla experters inställningar i frågan. Varför inte lyssna på de som begriper?
I höstas när de boende på Lilla Strandgatan fick möjlighet yttra sig över förslaget så efterlyste jag konsekvensutredningar från Hamnen och Öresundsvarvet. Detta har jag dock inte fått ta del av. Varför?
Nu kanske någon tycker att jag talar i egen sak som boende på Lilla Strandgatan. Ja, hade jag varit 20 år yngre men när/om detta projekt en gång i framtiden blir klart och inflyttningsbart då har jag flyttat till varmare trakter.
Rädda Skeppsbron och Landskrona Hamn!
Björn Lind

 5 röda och 3 gula

Hej på er alla Plankets läsare!

Punkten om Barnkonventionens efterlevande är kanske inte den punkten i kommunfullmäktige församlingen som skapar de mest heta diskussionerna, undertecknad ville dock på årets sista fullmäktige den 11/12 som vanligt alltid lyfta ämnet lite extra och så även här.

Efter att kommunens egen revision redovisat sina handlingar i ämnet vad var det då dom sa om kommunens ledning?

Ni som faktiskt läst de första sidorna i revisionens redovisning ser tydligt:
5 röda och 3 gula pluppar i bedömningen, det innebär väl körförbud eller något liknande för de som borde eller skall styra.

I olika debatter tidigare har Torkild Strandberg kort förklarat att
-Vi följer lagen
-Denna uppföljning har gjorts länge, enda sedan ratificeringen 1990,
-En separat handlingsplan för att följa lagstiftningen krav anses därför överflödig.
Allt sagt av kommunstyrelsens ordförande vad gäller Barnkonventionen.

Nu har då revisionen gjort en granskning av kommunstyrelse och utbildningsnämnden, 5 röda och 3 gula, dessa två instanser är ett par av våra styrande instanser som absolut borde vara bäst i ämnet. Och Ja, UTB arbetar med frågan men hänvisar i mycket efter en annan lag som har en del gemensamt med barnkonventionen nämligen ”Skollagen”. Men vad skyller kommunstyrelsen de allvarliga punkterna som revisionen klagar på och hur ser det ut i andra nämnder och styrelser i vår stad?

Revisionen påpekande hoppas vi tas på allra största allvar, flera av punkterna är om uppföljning och utvärdering av vad som görs, här hade troligen Socialdemokraternas motionen som avslogs tidigare i år angående ”Barnbokslut” säkert hjälp till att ta bort någon av de 5 röda och 3 gula.

Vi Socialdemokrater ser precis som Barnombudsmannen ett införlivande av barnkonventionen i samhällsplaneringen som en framgångsfaktor för att lyckas med vårt arbete med barn och ungdomar.

 5 röda och 3 gula – Är mycket verkligen gjort, men mer att göra är det absolut.

Roger Lindskog (S)

Tio i Topp eller Kvällstoppen

Ovanstående topplistor var sådant som alla svenska popband/artister på 60- och 70-talet kämpade för att komma in på!
En lista som våra skolor INTE vill komma in på är den som publicerades i dagens (13/12-23) ETC  – Sveriges 125 värsta skolor!
ETC bygger listan på de anmälningar som i år  skickats in till Skolinspektionen – alltså helt officiellt!
Tyvärr hamnar Seminarieskolan (114 plats) på  listan. Här kan vi som kommun agera! Vi har full insyn och kan påverka!
Vad vi däremot INTE kan göra något åt mer än att betala full skolpeng och hyresbidrag varje månad är till Engelska Skolan i staden som hamnar på föga smickrande 22:a plats på listan!
Vi, Landskrona stad, kan inte på något sätt påverka vad som händer där.
Vi har bara rätt att vara passiva åskådare och som sagt betala!
Jag får samtal från oroliga anhöriga som är förtvivlade över situationen på skolan: Kan ni ( Utbildningsnämnden) inte göra något?
Nej, tyvärr! Vi kan bara stå och titta på och betala!
Detta är en verklighet som många uppenbarligen inte inser när man väljer Engelska Skolan eller andra privata aktörer i skolvaruhuset Sverige!
Jag är helt emot marknadsskolor!

Håkan Lans, (S),  ersättare i Utbildningsnämnden

Vad händer på IES?

Sveriges bästa skola, enligt Torkild.

Efter att Skolinspektionen har gått igenom de över 5000 anmälningar om missförhållanden på landets skolor har ETC publicerat deras lista på de 125 värsta skolorna (13/12-23), dvs de med flest anmälningar. Anmälningarna gäller kränkningar, mobbing, hot, misshandel mm.

På 22:a plats ligger Internationella Engelska Skolan i Landskrona. Alltså 22:a värsta i landet.
Seminarieskolan ligger på 114:e plats.

Lena Nilsson

Ett arbetsminne inför en jul på 60-talet

Bild ur Öresundsvarvets personaltidning Talröret.

 

Inför en stundande Julhelg på väg med cykel
genom stadens särskilt belysta gatunät
en lätt snöfallande vintermorgon,
går färden vidare utmed en vindpinad varvsväg,
förbi Ostpirens boställe mot portvaktens insläpp
där nummerbrickan1052 avhämtas,
för att  under rask promenad,
bland höga lyftkranar uppställda sida vid sida
nära fartygsbädden vid plåthallens portöppning,
nå  mitt delmål , el-verkstadens upplysta byggnad
och brickan får en ny plats i ett låsbart väggskåp,
innan klockslaget passerat 07,00-
då luckan stängs inför en helt ny arbetsdag
någonstans på varvsudden där ”alla bygger vi båten” ,
under en allt ljusare morgontimme,
tillsammans med  hantverkande arbetslag
som  bidrar till något hållfast av betydelse I ett sammanhang
utifrån trofast erfarenhet, byggt på generationers  övertygelse
om  ostoppbara möjligheter att färdas över Jordens alla hav
mot gränslösa landvidder för mänskligt utbyte
om fred på jorden och en rättvis världsordning.

Olle Pålsson

Har man skaffat barn får man minsann ta hand om dem

De självklara orden i rubriken uttalade en äldre släkting till mig när jag tyckte att det var dyrt att handla blöjor, kläder, mat och inte minst att betala barnomsorgsavgiften för mina tvillingar.

Pojkarna föddes 1979 och vi, föräldrar, hade båda två arbete; ett heltidsjobb och ett deltidsjobb. Vi hade enligt 1979-års standard det ganska gott ställt. Inga krig eller annan oro ställde till det för oss.

Det hände naturligtvis saker i världen som så småningom ställde till det dvs kostnaderna ökade men lönerna ökade också så vi klarade oss bra!

Vi har nu sedan två år tillbaka drabbats av ett storkrig i Ukraina och nu för ett par månader sedan ett i Mellanöstern. Framför allt det i Ukraina har påverkat den ekonomiska oron. Hur kriget i Mellanöstern påverkar ekonomin återstår att se.

Vi har sett hur många grupper i samhället har drabbats, gamla som unga. En av de grupper som drabbats hårt av stigande matkostnader, stigande hyror, stigande räntor, stigande energipriser, stigande drivmedels kostnader mm,mm är barnfamiljerna framför allt de barnfamiljer som redan lever på marginalerna. De marginalerna finns inte längre. Nu har vi kommit till ett läge där en del barnfamiljer måste prioritera dvs vilka räkningar skall vi betala och vilka kan vänta! Kan hyran vänta? Kan barnomsorgsavgiften vänta?

Det är säkert så att det inte bara är barnfamiljer som hamnat i den situationen.

Vi, socialdemokrater har därför försökt att för dessa barnfamiljer lätta på trycket lite.
Vi, socialdemokrater har föreslagit att Landskrona kommun skulle erbjuda alla grundskolebarn gratis frukost varje skoldag. Det finns redan på en gymnasieskola, Öresundsgymnasiet och vi tror att det skulle gå även på grundskolan.

Vi tycker av rättviseskäl att det skulle gälla stadens alla grundskoleelever. Vi är fullt införstådda med att det skulle bli dyrt och att det inte är med i nästa års budget men eftersom tiderna är extrema så kunde det vara ett förslag och en kostnad som vore värda att ta. Det finns bara fördelar med att våra elever är mätta och pigga när de börjar dagens skolarbete. Vi förstår att vår stads skolor är under hård ekonomisk press så att varje enskild rektor själv kan hitta medel för detta är svårt men annars vore det en väg att gå.

Vårt förslag blev nedröstat i utbildningsnämnden!

Och som sagt som min äldre släkting uttryckte det: ”Har man skaffat barn får man minsann ta hand om dem!”

Det tycker vi också men nu är det extrema tider och då får man ibland ta till extrema åtgärder.

För S-gruppen i utbildningsnämnden
Håkan Lans

Inget trovärdigt skolparti

Har sedan valet lyssnat på och läst utsagor om skolan av L-ledaren Johan Pehrson.
Pehrson pratar mycket om att ta krafttag mot den så kallade marknadsskolorna. Med dessa menas privatägda friskolor.

Icke seriösa aktörer skall stoppas från att bedriva skolverksamhet, säger han. Hur dessa krafttag skall gå till är ännu oformulerat.

Undrar också hur han ska hitta dessa oseriösa aktörer?
Friskolornas verksamhet omgärdas nämligen av strikt sekretess och kan inte granskas av kommunen. Kommunen är inte ägare och huvudman för verksamheten.
Den som sätter sitt barn i en icke kommunal skola frånsäger barnet rätten till stöd och hjälp av kommunal förvaltning. Avsaknad av särskilt stöd, mobbingtrakasserier eller annat ett skolbarn kan råka ut för handläggs inte av kommunen. Så eventuella klagomål får man göra i skrivelser till skolinspektionen, såvida inte skolan vill ta tag i problemen. Friskolornas verksamhet är helt sluten och kan bara granskas av nämnda skolinspektion.

Sen kan man undra vad Pehrson räknar som seriöst.
Är Kunskapsskolans pengaförflyttning av våra skattemedel till religiösa skolor i Saudiarabien och Förenade Arabemiraten i utbyte mot vapenhandel en seriös skolverksamhet? Skolor där man bedriver koranstudier och delar upp pojkar och flickor?

Är IES förflyttning av våra skattemedel, avsedda till skolbarnen, till skatteparadis en seriös verksamhet? Såsom paret Bergström och en hel del andra skololigarker gör? I aktiebolag där både Pehrson och Edholm haft ägarinnehav.

Liberalerna Pehrsons och Edholms väg till att bli ett trovärdigt skolparti är i sanning mycket lång.

Lena Nilsson

Samtliga förbund förklarar sig oeniga med arbetsgivaren. Nej till Bolagisering! 

Landskrona stad som arbetsgivare vill överföra verksamheter inom vård och omsorg till ett kommunalt bolag. 7 olika fackförbund fanns representerade vid förhandlingen. Alla 7 förklarade sig oeniga med arbetsgivaren. Dessa 7 fackförbund representerar tusentals medarbetare som arbetar i staden. Det är tusentals medarbetares röster som enigt och tydligt berättar för arbetsgivaren att detta vill vi inte.

Så då kan jag inte låta bli att undra hur några folkvalda politiker kan driva en fråga där alla solidariskt och tydligt säger NEJ!

Men vad tycker folket då? Har ni som läser denna text ens blivit tillfrågade? Fått möjlighet att tycka till om något så grundläggande som er rätt till en bra välfärd? Det är ju trots allt era nära och kära som påverkas. Det är kanske din fru, din pappa eller ditt barn som riskerar att få det sämre. När ni röstade i valet, var det verkligen detta ni ville att de skulle leverera? Ni minns hur Landskronas medarbetare kämpade under pandemin och alltid var på plats. De var där och höll alla de som behövde det i handen när många av oss satt hemma isolerade. De ställde upp dag ut och dag in.

Nu behöver vi alla ställa upp bakom de tusentals medarbetare med åratal av erfarenhet och kunskap. Tusentals Ansvarstagande medarbetare som dag ut och dag in jobbar för att leverera bästa möjliga Resultat med godast möjliga Bemötande.

Tusentals röster som på måndag riskerar att falla för döva öron.

Så vad är det då de styrande i Landskrona signalerar? Att de tycker att deras kunskap är större och mer värd än tusentals medarbetares? Att de har rätt och alla andra har fel? Att de inte behöver ta hänsyn till någon annan? Eller att det inte räcker med de bolag som de redan sitter som ledamöter inom? Att de behöver mer.

Då har jag bara ett råd till de. Lyssna. Och tänk efter vad ni svarar.

Nina Sehovic
Kommunal