PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Valet

Vi vaknade upp på morgonen dagen efter valet och förstod ingenting. Vi undrade om vi gjort något fel? Besvikelsen var stor.

Sen förstod vi och reste oss stolt!

Vi tillhörde ju den stora massa som inte röstat brunt! Vi hade inte röstat på M, L eller KD och så klart inte på SD.
Vi hade inte stöttat högernationalisterna.

Och vi mindes Afzelius/Wiehes låt:

” Bli inte en av dom
Som står där bara sen
Och säger att jag visste ingenting”

Vi hade inte röstat fram dem som vill begränsa public service och media.
Vi hade inte röstat fram dem som framför allt vill rusta upp en krigsmaskin.
Vi hade inte röstat på dem som vill sortera folk med DNA-test. Och begränsa aborträtten och de fria valen i livet.

Vi hade röstat på dem som först av allt vill bygga välfärd och värna yttrandefrihet. Vi tillhörde dem som inte ville sälja ut välfärden på marknaden.

Så skönt att veta att det inte var vi som skulle  kompromissa och förhandla med högernationalister.

Lena Nilsson
Håkan Lans

Äldreomsorg på entreprenad då allt skulle bli så mycket bättre

Under bekväma dagar vid god hälsa och därtill aktivt deltagande i vad samhället erbjuder, uppkommer sällan någon oro som träffar framtiden mot ålderns höst då valet av omsorgsbehov på marknadens varierande utbud skall ske.

Så sant borde denna verklighetsbild inbjuda till en stilla reflektion att uppmärksamma, eftersom kommunerna sedan 1992 har möjligheter att upphandla vår gemensamt finansierade äldrevård på entreprenad, då valfrihetsbegreppet marknadsfördes.

 

Betänk att vi alla vid något tillfälle under livets skilda händelser, sannolikt kommer att bli berörda av vårt allmänna omsorgsstöd för äldre, i hemmet eller på något vårdboende. Därför finns det anledning att visa ett betydande och respektfullt intresse kring följande fråga; kommer jag eller min närstående bli väl bemött och erhålla en trygg och god äldreomsorg?

I samma andetag uppkommer en viktig reflektion, vad gäller vårt högt värderade samhällskontrakt, är det rimligt att upphandla ”vårt behov av tröst” på marknads utbud av tjänster.

Dessvärre finns det en dyster verklighetsbild när vi skriver 2022, trots att våra folkvalda lovat att allt skulle bli ”så mycket bättre”.

 

Med anslutning av nedtecknade rader kan knappast någon med minsta allmänintresse, förbigå en mängd återkommande larmrapporter som visar på allvarliga brister, där såväl vårdpersonals som anhörigas berättelser kommer till tals. Och särskilt trist blir att ta del av ansvariga beslutsfattares reaktion med löfte om bättring. Minst sagt visar verkligheten att dessa ord väger tämligen lätt till en generation som möjliggjort för barnen att växa upp med ”solsken och lycka på färden”.

 

Trots beundransvärda individuella framgångssagor och enastående klassresor av skilda slag, befinner vi oss i ett förhållande till varandra, från tiden som barn, fram över vuxen ålder där vi tillsammans är delaktiga och tar ansvar för det goda samhällets framväxt. Detta med visad respekt och en självklar uppskattning mot den generation som möjliggjort välfärdssamhällets framgångsrika uppbyggnad i många avseenden.

Ty då skall inte någon äldre behöva ställa den enkla frågan; varför ser ingen värdet av det jag tillfört, under min livslånga medverkan för att berika vårt fina land? Ett förhållande det inte skall råda något tvivel om på vilken sida vårt gemensamma stöd skall befinna sig, vad gäller varje medborgares rättvisa möjligheter till trygg och god omvårdnad.

 

Och nu är vi här efter en valrörelse. Samtidigt riskerar tystnadens rädsla ta fäste på vårdpersonalens arbetsplats, som inte sällan arbetar under visstidskontrakt-vilket innebär en stilla nåd att bedja om. Tveklöst är det ett nedlåtande förhållningssätt mot deras arbetsinsats, vi alla vet är den absolut viktigaste kunskapsresursen inom varje nära vårdarbete.

 

Olle Pålsson

Svar till SD

Svar till SD

Vi tar fortsatt ansvar för Landskronabornas bästa och säger nej till sockrade vallöften

Det är inte bara vår ekonomi som upplever en rekordinflation, utan antalet vallöften är också på rekordnivå. Vi menar att detta är både farligt för ekonomin och oärligt mot väljarna. Vi kan med stolthet se att vi har uppfyllt i stort sett varje löfte som vi gav inför den här mandatperioden. Vi vill fortsätta ta ansvar för Landskronabornas bästa och vi vill fortsätta med att få människor i arbete, få ned bidragsberoendet och utveckla Landskrona.

Sjukvården är inte en fråga som vi har beslutsrätt i – den hanteras av Region Skåne. Däremot arbetar vi idogt för Landskronas bästa. Vi har noterat att akutmottagningarna i jämförbara städer som Trelleborg och Ängelholm har betydligt bättre öppettider än vår i Landskrona. Detta vill vi, tillsammans med miljöpartiet, göra något åt. Vi har därför lyft frågan med våra regionala kollegor och med lasarettet i Landskrona för att få till stånd en förändring. Vi gör detta utifrån både plikt och glädje att utveckla vår kommun.

Sverigedemokraterna har föreslagit en folkomröstning om eventuell byggnation på Skeppsbron. Motivet som angetts för detta är att meningarna i Sverigedemokraterna varit delade och att man haft svårt att bestämma sig. För oss är detta inget tillräckligt argument. Gör man i ett val anspråk på att styra en stad ställs man ofta inför situationer där man måste fatta beslut även i svåra frågor. Det är ett rimligt krav väljarna kan ställa. Varje byggnation rymmer konflikter och olika, motstående intressen. Att sätta en standard där detta ska lösas genom folkomröstningar är inte rimligt. Det skulle allvarligt skada intresset för oss som etablerings- och investeringsort. De politiska partierna kunna fatta beslut – även i svåra frågor. Till sist: Bygg- och planprocessen är de mest transparanta i den kommunala verksamheten. Inför antagandet av en detaljplan finns det ett flertal möjligheter att göra sin röst hörd och föra fram åsikter.

Torkild Strandberg, Liberalerna
Torbjörn Brorsson, Moderaterna

Omsorgslöften

Ser ni oss? Förstår ni hur illa det är? Det är frågor som omsorgstagare med hemtjänst ställer till oss andra.

Svaret från makthavarna i Treklövern blir att äldreomsorgen är en av de viktigaste valfrågorna. Sen tar det stopp. Inte ett ord om att äldreomsorgen behöver mer pengar så att äldre får en god äldreomsorg. Eller att omsorgspersonalen ständigt är underbemannad och behöver mer resurser.

I snart 4 år har SD-ledamöterna i omsorgsnämnden krävt en god, respektfull och trygg äldreomsorg inom hemtjänsten. Här några exempel:

  1. Inga äldre ska någonsin tvingas att få tillsyn/besök av en digital kamera. Det ska vara frivilligt för äldre att bestämma om de vill ha besök av en människa, eller av en digital kamera.
  2. Det ska bli möjligt att få tillgång till daglig, nylagad och god mat för äldre med hemtjänst. Till samma pris och kvalité som inom stadens egna äldreboenden.
  3. Trygghet ska inte kosta. Avgiften för trygghetslarmet för omsorgstagare ska tas bort.
  4. Äldre som bor i eget boende och har hemtjänst ska kunna få bistånd för lägenhet i Trygghetsboende för att minska social isolering.

Vi har också krävt bättre arbetsvillkor för omsorgspersonalen inom hemtjänsten, några exempel:

  1. Fler fast anställda kolleger som talar god svenska.
  2. Helgtjänstgöring var tredje helg.
  3. Bort med delade turer. Annars ska det vara frivilligt att arbeta delad tur och lön ska betalas för alla uppehållstimmarna under en delad tur.

Till detta har miljöpartister, moderater och liberaler (Treklövern) i omsorgsnämnden sagt Nej, i 4 år.

Får Sverigedemokraterna möjlighet så kommer vi att genomföra dessa krav.

Kerstin Stein Sandell (SD) ledamot omsorgsnämnden
Kristina Drwiega Magnusson (SD) ledamot omsorgsnämnden
Christer Björklund (SD) tidigare ersättare omsorgsnämnden
Mona Andersson (SD) ersättare omsorgsnämnden

Stoppa utförsäljningen av välfärden

Stoppa utförsäljningen och privatiseringar av äldreomsorg, sjukhus och skolor

Snart äger svenskarna ingenting i det här landet. Stoppa utförsäljningen av våra skolor, äldreomsorg, sjukhus till riskkapitalister. Det räcker nu! Ta tillbaka kontrollen!

Det handlar inte bara om vem som erbjuder de lägsta skatterna och den billigaste bensinen.

Högerpartierna privatiserar, avreglerar och säljer ut vårt land och det vi tillsammans äger. Dagens medicinbrist och bantade beredskapslager beror på avregleringen av apoteksmonopolet. 2020 saknade Sverige lager av livsviktiga mediciner. På de privatiserade apoteken är det mer lönsamt att saluföra smink och tuggummi. Vi har en skola där vi inte har tillräcklig med lärare och där eleverna inte får den undervisning de förtjänar. Privata utländska företag tar ut miljardvinster av dina och mina skattepengar. Vi har en privat äldreomsorg där Arvid Hansson, 87, får ett halvt ägg till frukosten. Resten av ägget vill man dra in av besparingsskäl.

Listan är lång men det är bara några exempel på allt som avregleringen har lett till.

I teorin är det grundläggande för demokratin att det går att ändra en politik som gått snett. Men det sluga med privatiseringar är att det är som att knäcka ägg, lätt att göra men svårt att ångra.

Det betyder inte att det är omöjligt. Bara att det krävs mer än sakargument. Högerpartierna har ”rullat ut röda mattan” för de olika bolag med utländska riskkapitalister som inte bryr sig om svenskarna. De tänker bara på pengar och vinster.

Vilken Sverige vill du ha?

Vi socialdemokrater vill se ett starkare samhälle och ett tryggare Sverige. Det är svenska folket som ska ta hand om våra äldre, våra barn och våra sjuka.

Om du vill du ha din medicin i tid, om du vill du ha en läkare i tid eller om vill du ha en utbildad lärare i skolan där ditt barn är viktigare än utländska kapitalister privata fickor då ska du rösta på oss Socialdemokrater.

Adis Heldic (S)

Vågar jag bli gammal i Landskrona?

Landskrona är vackert på många sätt men när det kommer till våra välfärdsfrågor så finns det betydligt mer att göra.

Välfärdsfrågorna har aldrig varit viktig för Treklövern som styr staden. Valrörelsen har varit igång ett tag och Treklövern har nu lovat att alla äldreboende ska få ett växthus, jo jag tackar, så trevligt. Jag ser hellre att jag får den vård och omsorg jag behöver, när jag kommer dit.

Treklövern har lämnat över ansvaret till flera privata aktörer när det gäller äldreboende och vid flertalet gånger har man totalt misslyckats med sitt uppdrag. Flera vårdtagare har kommit i kläm och det har uppmärksammat otaligt många gånger. Trots detta så får de fortsatt förtroende? Hur många fler människor ska behöva komma till skada?

Ja, jag är ganska orolig för framtiden, jag har förhoppningsvis många år kvar innan jag behöver förlita mig att staden tar hand om mig på livets höst.

Treklövern är tydlig i sitt budskap att äldre ska få fortsätta att leva det liv de vill och för dem så är det viktigt att man ska få välja själv, välja vadå?
Självklart att jag själv vill välja över mitt liv men kommer jag ha möjlighet?

För mig som inte har anhörig i min närhet, vem kommer se till att jag får den vård och omsorg som jag behöver när jag själv inte är kapabel nog att välja.

Digitalisering i all ära men kommer det att finnas någon som håller min hand när jag är behöver det eller man skickar en smileys på skärmen där jag bor, ingen digitalisering kan ersätta människan och jag är bekymrad inför framtiden.

Vad vi behöver är fler händer i omsorgen!

Vågar jag bli gammal när det är Treklövern som styr?

Nej, jag tror inte det!

Jenny Tillander (S)

Vänd timglaset och ge alla individer ett gott liv

Malvan har sen många år tillbaka gett de mest utsatta en liten trygghet.

Att veta att mat serveras så ett lagat mål om dagen kan ätas, men som uteliggare hjälper det inte så mycket. Men om någon är hemlös och slaggar på nåns soffa så kan det bli en hjälp på traven, en familj utan skyddsnät eller en ung tjej eller kille som har det knapert, så är Malvan och Matelvan de organisationerna som de går till.

Vem som helst kan hamna i svåra levnadsförhållanden, men ingen ska behöva stanna kvar i det stadiet, utan där måste myndigheterna hjälpa till.

Landskrona har en stor utmaning att lösa invånarnas dilemma som varat mycket lång tid.

Hemlösheten ska vi inte glömma bort mitt i allt som sker.

Jag minns Pelle som lämnades åt sitt öde då han rätt som det var inte hade sin lilla trygghet. Akutboenden får inte bli enda alternativet. Det behövs starka krafter för att bryta socioekonomiska gruppers odds.

Var är Sociala programmet?

Var finns bostad först?

Landskrona har ansvar att ge alla invånare hopp.

Att kasta bort nyckeln och rista på axlarna ger ingen framtid, inte heller någon framtidstro till barnen som lever i socioekonomiska grupper.

Som sagt så behöver socialpolitiken hamna högt på agendan och inte stoppas i en soptunna. Låt nu Pelles öde inte bli en upprepning. Vänd varje sten, lyssna på de som lever och minns de som dött i kampen mot misären och hemlösheten.

Sophie Molander
Tro Och Solidaritet
Socialdemokraterna

Var vi ens på samma möte Daniel?

Högerpopulistiska partier runt om i västvärlden verkar sedan presidentvalet i USA 2016 ha satt i system att presentera “alternativa fakta”. Kanske förklarar det varför jag läser Daniel Engströms (SD) påståenden om vad som sagts på mötet hos Livsglädje, och undrar om vi över huvud taget var på samma möte?

För den som är intresserad av vad som faktiskt diskuterades när lokala politiker träffade nya svenskar och asylsökande hos Livsglädje framkom bl.a. två viktiga medskick från de deltagare som nu försöker bygga ett liv i Sverige. För det första dröjer besked om man får stanna eller ej alldeles för länge. Istället för att påbörja integrationsprocessen hamnar många i limbo och tvingas sväva i ovisshet om huruvida man ens ska få stanna. Det här är extra skadligt för barn som tvingas gå med en klump i magen och saknar den helt grundläggande tryggheten av att veta var man ska bo och gå i skolan.

En starkt bidragande faktor till att så många idag hamnar i denna ovisshet är att tillfälliga uppehållstillstånd blivit norm. Inget parti har bidragit så starkt till att piska upp debatten om att göra det svårt att få komma till-, och få stanna i Sverige som just Sverigedemokraterna. Sen kan Engström gråta alla krokodiltårar han vill kring att invandrare hamnar i kläm när den politik hans parti förespråkar genomförs.

Istället för att som SD vilja försätta asylsökande i denna omänskliga limbo ser både Miljöpartiet och Vänsterpartiet värdet i permanenta uppehållstillstånd som norm, så att den som ska få stanna i Sverige ges tydligt besked och snabbt kan komma igång med integrationsprocesser som språkträning, utbildning och arbete.

En andra fråga som diskuterades i mötet var hur nivåerna på dagersättningen för nyanlända legat stilla i 20 år trots allt priserna gått upp väsentligt under tiden. Det urholkar värdet

I praktiken innebär det att barn som kommer till Sverige förväntas klara sig på 43kr om dagen för mat, kläder, hygienartiklar och om möjligt “lyxartiklar” som leksaker. Vi hade därför velat se att dagersättningen höjs till en rimligare nivå. Att barn som kommer till Sverige kan behöva ha råd med bättre mat än nudlar när de ska lära sig svenska och komma in i den svenska skolan är en åsikt vi står för. Att indexera bidrag utifrån prisutvecklingen är bra politik även på andra områden som rör såväl nya som väletablerade svenskar, som t.ex. för att minska barnfattigdomen.

Jesper Olsson, Miljöpartiet Landskrona.

Arbetspendla med båt till Köpenhamn

Sammankoppla Landskrona med Köpenhamn med avseende på bostadsmarknad, arbetsmarknad, kultur och nöjesliv.

För Landskrona och Landskronabåtarna erbjuder Skeppsbrokajen och närliggande markområden ett gyllene tillfälle. Det är det bästa markområde, som kan mäta sig med Strandvägen med avseende på attraktivt boende. Norra Borstahusen ligger alldeles för långt ifrån Köpenhamn inte i meter räknat men i restid. Ordet är arbetspendling, som inte får ta mer än 45 minuter från dörr till dörr (enkel resa).

Vi får nu nya regler för avdrag avseende resor till och från arbete. Något att tänka på och utreda.

Skeppsbrokajen framtid har vållat huvudbry inom SD. SD vill enligt Landskrona Direkt ha en folkomröstning kring områdets framtid.

Det är så dags efter valet. Det är nu ett gyllene tillfälle att återskapa Landskronas kontakt med Köpenhamn. Det är faktiskt en kultur eller livsstil som ska återskapas. Det är nu (!) ett Gyllene tillfälle att återskapa Landskronas kontakt med Köpenhamn.

De som ska bo vid Skeppsbrokajen kommer att utgöra ett rejält passagerartillskott till båttrafiken mellan Landskrona och Köpenhamn. För Nyhamnsborna, som saknat båtlinje till Köpenhamn, blir det värdestegring på bostadsrätterna.

Jag har personligen drivit kampanjer för att få till stånd en regelbunden snabb båtförbindelse mellan Landskrona och Köpenhamn. I mina arkiv finns mycket material. Nu finns EU-pengar för projekt, som kan skapa gränsöverskridande mervärde i södra Skandinavien (interreg Öresund-Kattegat-Skagerak). Det är bara att ansöka omgående. Det duger inte att söla / schabbla och långbänkar är det inte tal om. Här gäller det att vara kreativ!

PS: Blev försäljningen av Sandvången en bra affär? Vad säger SD?

Tommy Jonasson
civilekonom, f.d. universitetslektor i skatterätt

Treklövern lovar sådant som andra ska uppfylla 

Allvarligt talat Torkild och Torbjörn. Att gå till val på ofinansierade vallöften är dåligt. Att gå till val på vallöften som andra finansierar är sämre. Prata gärna er varma om er egen förmåga men tro inte att Landskronas invånare inte kan lägga ihop ett och ett. 

Treklöverns Torkild Strandberg (L), Torbjörn Brorsson (M), och Jesper Olsson (MP) går till val på en helgöppen akutmottagning. Jättebra-javisst! Problemet? Inget av partierna går till val tillsammans och frågor om sjukvård avgörs inte i kommunen utan i regionen. Lova sådant som andra ska fixa och betala det kan vem som helst. 

Sverigedemokraterna går till val på en folkomröstning om bostäder på Skeppsbron. Vi befarar att vi bygger bort förutsättningar för viktiga arbetsplatser, industri, varv och hamn om platsen exploateras utan konsekvensanalys för framtiden. Valfläsk säger Moderaterna. Men vi skäms inte för att vi är partiet med örat mot marken vare sig det gäller Skeppsbron, parkeringar i centrum eller en äldreomsorg där personalen talar svenska. Tvärtom. Vi ser en stolthet i att vara folkets parti och faktiskt lyssna på våra invånare. Så Torbjörn (M), om folkomröstning kring Skeppsbron är valfläsk, vad är då att gå till val på helgöppen akutmottagning? Något som låter bra i landskronabornas öron men som du aldrig kan uppfylla. 

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Erik Rantzow (SD)