PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Staden i havet!

Jag har precis nu hört/sett ett häpnadsväckande uttalande av Torkild Strandberg i Lokal TV: ”Landskrona är Sveriges mest utsatta stad när det gäller den stigande havsnivån!”. Detta i samband med problemet med Axeltofta koloniområde.
Trots detta uttalande från Stadens ”starke” man så skall Landskrona bebygga hela Skeppsbron! Hallå Torkild, bättre än så kan du eller. . . . .?

Björn Lind

En vårdag i maj

Jordbodalen i Helsingborg.
Foto: Olle Pålsson.

Nu värmer vårsolen åter igen
på mark vid skogsgläntans äng
där vitsippor möter oss år efter år
på vandring längs stigar och snår.

En gryende tid så längtansfull stark
till nytta för mullrik och bördig mark
som tillgång, mångfalt  oss alla  berika
där värn om miljön aldrig må svika.

Olle Pålsson

En stilla undran en skön försommar eftermiddag

Jag talade om för Elvir Mesanovic ( Mp) att jag tyckte att han/MP gjorde rätt i att protestera mot att Landskrona kommun eventuellt skall ”satsa” pengar i vapen- fonder!
Vid senaste kommunfullmäktige sammanträdet så fick han stöd av både oss ,S, och V samt som jag trodde till att börja med SD.
”Regeringskris ” på gång? Nej! Efter  tio minuters paus krängde och svängde sig SD ur ”fällan” och ärendet återremitterades!
Då for fan i mig!
Var det inte så att Torkild Strandberg med partner var på middag hos paret Bildt för ett tag sedan?
I alla  fall så tackade Corassa Bildt paret Strandberg för en trevlig kväll i påskas!
Man kan undra över samtalet den kvällen. Vapen och vapenindustrin har ju i alla fall tidigare legat Carl Bildt varmt om hjärtat ( Aftonbladet 10/11-2006, uppdaterad 8/3-2011,”Bildt rik på vapen och porr”). Carl Bildt blev dessutom utnämnd till Svensk Vapenfadder  enligt  worldpress.com.
Corassa Bildt som Torkild vill att väljarna skall kryssa in i EU-parlamentet har ju sysslat mycket med vapenfrågor i EU!
Det är kanske så att Torkild blev lite inspirerad av det Bildtska-vapenskramlet/lobbandet (?!)och tänkte spänna  på sig hölstret, ta på sig Stetson-hatten, putsa bootsen, och på John Wayne manér sadla sin springare och skjuta in Landskrona Stad i vapenindustrin?
Jag bara undrar? Men det kan väl inte vara så…?
Håkan Lans

Torkilds vapenskrammel stöttades av SD

På senaste fullmäktigemötet diskuterades Torkild Strandbergs önskan att få spendera våra skattepengar i vapenfonder.

Liberaler och moderater pläderade för, men Elvir Mesanovic (MP) gick emot sin ledare eftersom han upplevt krig som barn.

Socialdemokrater och vänsterpartister gjorde gemensam sak med SD och gick emot förslaget. Torkildstyret såg ut att förlora omröstningen.

Men då bad SD om ajournering och i pausen bytte de fot och rättade in sig i ledet med L och M.

Visserligen hade formuleringen ändrats något och pengarna skulle nu satsas i vad som räknades som ”snällare” vapenfonder.

Elvir yttrade sig nu inte heller emot resten av Treklövern. Lite krig tålde han tydligen, men inte mycket. Exakt hur mycket krig han tyckte var acceptabelt fick vi inte veta.

Däremot var det nog en lättnad för både Torkild och honom att hans lilla uppror inte gjorde att Torkilstyret förlorade omröstningen. Istället gick ärendet på återremiss. Jag fick en känsla av det kanske delvis var ett spel för gallerierna.

Genom SD:s ynkliga vändning blev det tydligt att en röst på SD är en röst på Torkild och vice versa. Torkildstyret och SD är sammangjutna.

Det stod också klart att demokratin inte bara är i fara i Landskrona utan den är också eliminerad av Torkild. De eventuella debatter som uppstår är också ett spel för gallerierna.

Första maj demonstrerar jag för demokrati och varje människas fria vilja.

Lena Nilsson

Vi häpnar över Treklövern i omsorgsnämnden

Svar på Treklöverns insändare från den 23 april.

Man häpnar efter att ha läst ert svar. Ni skriver att ni har förbättrat för våra äldre invånare med ert beslut. När ni i själva verket har försämrat. Innan beslutet kunde man få aktivitet max 8 timmar i månaden som var ämnad till promenad, fritidsaktivitet och social samvaro mm. Utöver det kunde man få ledsagning till bank, hårfrisörska, fotvård och affär. Nu måste man använda de max 8 timmars aktivitet även till ovanstående.  Hur kan det bli en förbättring?
Vi hör hela tiden att ”vi följer lagen”.  Ja, men lagen anger ett minimikrav. Vi Socialdemokrater tycker att våra äldre som kämpat och betalt skatt är värda mer. Stå för era beslut. Ni vill inte ge våra äldre mer än vad lagen kräver.

Den Socialdemokratiska gruppen i omsorgsnämnden

Eva Örtegren
Bengt Karlsson
Johan Hallberg Berndtsson
Fatima Stjärnkvist
Mentor Salihu

Malvan har haft årsmöte

Föreningen Malvan har haft årsmöte. Mötet hölls på Grindstugan den 20:e mars och 25 medlemmar var närvarande. Föreningen Malvan bildades i januari 1999 och firar 25 år i år.

Sedvanliga årsmöteshandlingar gicks igenom och styrelsen beviljades ansvarsfrihet för år 2023. I verksamhetsberättelsen riktas ett varmt tack till ICA Kvantum som är Malvans huvudsponsor beträffande matvaror. Ett varmt tack riktades också till Malvans olika sponsorer som genom sina gåvor till föreningen visar sin uppskattning över Malvans verksamhet. Tack också till Malvans volontärer som genom sitt arbete gör att Malvan kan fylla 25 år. Och förhoppningsvis många fler år.
Val förrättades. Malvans kassör under många år, Agneta Pragner, hade avböjt omval. Ordföranden tackade henne för hennes fina arbete och samarbete under många år. Nyinvalda i styrelsen blev Rose-Marie Bergman och Ingo Boden.
Malvans styrelse för 2024 består av ordförande Birgitta Lantz, vice ordförande Rose-Marie Bergman, sekreterare Birgitta Sjövall, kassör Ingo Boden och ledamöterna Ann-Marie Atteryd, Christer Carlsson och Björn Jönsson.
Efter avslutat årsmöte och innan kvällens andra programpunkt bjöd Malvan på pizza och hembakade kladdkakor.
Malvamedarbetaren Lukas Persson och hans kollega Erika Olofsson berättade om sitt arbete i Landskrona stad. De arbetar i ”Team tidiga insatser”. Teamet ger stöd och råd till personer som är 18 år eller äldre. Stödet ges som samtal och vägledning till personer med t ex missbruk av sprit eller narkotika, spelmissbruk, ensamhet, ångest mm. Första kontakten sker genom ett telefonsamtal eller sms. Detta kan leda till ett möte på allmän plats eller till en promenad. Att bara få någon att prata med kan ibland räcka. Ingen dokumentation förs. Landskrona stad är tidiga med denna verksamhet. Efter den fina informationen ställdes många frågor till Lukas och Erika. En viktig fråga var hur man på ett bra sätt kan sprida informationen om teamet och denna viktiga insats finns? Lukas berättade att de varit ute och informerat på många platser men det hade varit bra om information kunde vara tillgänglig även på stadens olika vårdcentraler.
Birgitta Lantz

Inte ens Treklövern vill ha Treklöverns politik

Replik till Lindberg Molin (L) m.fl. insändare 23/4.

Senaste sammanträdet i omsorgsnämnden (17/4) utvecklades till närmast en fars över svensk kommunpolitik. Varken förvaltningsledningen, styrande Treklövern eller något av oppositionspartierna ställde helhjärtat sig bakom det förslag till reviderad Riktlinje För handläggning enligt Socialtjänstlagen (SoL) och lag om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS)” som nämnden hade att ta ställning till. Ändå togs beslutet, trots att undertecknad yrkade på återremiss. I replik till Socialdemokraternas kritik (17/4) försvarar däremot Treklövern beslutet (23/4). Annette Lindberg Molin (L), någon ordning får det väl ändå vara?

Nog att förändringsarbete inom en kommun ofta kan dras i långbänk, ibland är det också nödvändigt, men vi baxar väl inte medvetet igenom ärenden som samtliga inblandade känner tveksamhet inför? Eller jo, det var ju precis det ni gjorde.

Det väcktes under nämndens möte något i min värld mycket positivt: en genuin kompromissvilja kring ärendet uppstod. Vilket avfärdades av styret. Konflikt i politiken har jag inget emot, tvärtom. Utan den behöver vi inte ett politiskt system överhuvudtaget. Men att Treklövern tar konflikt med oppositionen för en politik som varken de egna ledamöterna eller den egna förvaltningsledningen vill ha, eller med lätthet kan försvara, begriper jag mig inte på.

Erik Rantzow (SD)
Gruppledare omsorgsnämnden

Där kom den…

Vi har spänt väntat på ytterligare förklaring från Torkildstyret till varför kritik av deras politik inte är giltig. Tidigare har de förklarat att kritik är gnäll, konspirationsteorier och att man uppfattat dem felaktigt, alltså missförstånd.
I intervjun med Torkild Strandberg( TS) i Landskrona Direkt ( 29/4-24) kom den nya förklaringen: Okunskap! Vi som vågar kritisera är alltså en okunnig skara enligt TS.

Nåväl, då får han väl upplysa oss om varför budgeten varje år räcker till fantasilöner åt tjänstemän i Stadshuset, nu senast 88000kr/mån till HR-chefen och varje år 78000kr/mån till Alexanderssons ganska hemliga broprojekt.
Men varför det varje år inte räcker till stopp för delade turer, mindre antal barn i barngrupperna och bättre assistanshjälp till de äldre.

TS vecklar där in sig i en förklaring om att man inte kan använda pengar från ett år till ett annat och därför räcker pengarna bara till t ex tjänstemannalöner, företagsevent och liknande och tyvärr blir det varje år inget över till de sk mjuka värdena, vilket vi okunniga då har svårt att förstå.

Vidare får han upplysa mig om hur den myt om sig själv han har skapat om att han har räddat staden och stadens ekonomi genom att få hit stora mängder rejält duktiga skattebetalare och lyckats få bort alla bidragstagare stämmer.
När det ju visar sig att skatteintäkter endast står för en del och faktiskt minskar. Och att kommunens intäkter främst kommer från försäljning av vår gemensamma tomtmark och de coronapengar han fått av den tidigare S-regeringen och andra statliga stöd. Och från vinster från aktier och fonder.

Och varför Landskrona har landets 7:e högsta arbetslöshet, men inga bidragstagare.
Men vi får väl i vår okunskap akta oss för att kritisera om vi inte vill betraktas för riktigt okunniga. Tystnad får råda, bland folk och tjänstemän i kommun och Stadshus så att de inte betraktas som dumma.
Detta får oss osökt att tänka på HC Andersens saga om ”Kejsarens nya kläder”. Den där kejsaren fick nya kläder gjorda av ett ”osynligt tyg”, där kejsaren påstod att den som inte kunde se tyget var dum i huvudet. Eftersom ingen ville betraktas som dum låtsades alla att de kunde se tyget. De dåtida tjänstemännen svassade runt och höll med och folket höll tyst. En tystnadskultur rådde.
Tills en dag när kejsaren klädde sig i den nya kostymen. Då utropade en liten gosse spontant: ”Men han är ju alldeles naken!”

Lena Nilsson
Håkan Lans

Svar på S-insändare (17 april)

I Treklöverns Landskrona ska man kunna ha en trygg, aktiv och meningsfull vardag. Man ska så långt det är möjligt kunna leva ett gott liv hela livet, oavsett diagnos eller funktionsnedsättning. Vår ambition är att vård och omsorg i större utsträckning ska utgå från den enskilde äldres behov och personliga önskemål tas i större beaktande.

Omsorgsförvaltningen prioriterar varje individs individuella behov i de bedömningar som alltid görs i samband med ansökan om stöd och omsorg som inkommer till omsorgsförvaltningen.

Varje år eller vid behov reviderar omsorgsnämnden dessa riktlinjer för att t.ex. följa förändrad lagstiftning eller, som i år, ta bort den lista som preciserat vad man kan få hjälp med. Att få isytt en knapp eller att själv få ”känna på” den frukt man köper ska vara möjligt. I enlighet med de nu reviderade riktlinjerna finns bistånd ”aktivitet” som kan, vid bifall användas för att hjälpa till med olika uppgifter, såsom att gå till affären, fotvården, frisören, läsa tidningar eller endast dricka kaffe. Även om aktivitetstiden i sig inte har ändrats, har dess användningsområden breddats. Förvaltningen är också redo att hjälpa till med specifika behov, såsom att sy i en knapp, även om det inte är detaljerat angivet i riktlinjerna.

Denna revidering har skett för att Treklövern just anser att våra äldre är värda denna kvalitetsförbättring som nu genomförs för att stärka det egna inflytandet.

Annette Lindberg Mohlin (L) ordförande i Omsorgsnämnden
Hans Raita (M) 1:e vice ordförande i Omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot i Omsorgsnämnden

Arbetsförmedlingen i Landskrona

Arbetslösheten ökar i hela landet. Dessvärre är Landskrona en av kommunerna i Skåne där den stiger mest. Klyftan ökar mellan Landskrona och Skåne i genomsnitt.
350 anställda i Landskrona har varslats om arbetslöshet den senaste tiden – ett högt antal! Detta i en tid när många hushåll i Landskrona kämpar med skenande matpriser, höjda hyror och höga räntor, som har gröpt ur plånboken ordentligt hos många.

Vi är mitt i en lågkonjunktur. Hushållen pressas av höga kostnader. Även om vi ser ljuset i tunneln när det gäller inflationen så är kostnaderna fortfarande höga och fortsätter att stiga. Den ökande arbetslösheten möter högerregeringen med SD med att dra ned på de statliga arbetsmarknadsåtgärderna, skära ned på Arbetsförmedlingens organisation och försämra a-kassan. Behovet av mer och bättre arbetsmarknadspolitik i Landskrona är så pass stort att vi måste ha få tillbaka Arbetsförmedlingens kontor till staden. Detta för att hjälpa det stora antalet arbetslösa invånare.

Landskrona är och har alltid varit, en industristad. Vi har ett väldigt brett näringsliv i Landskrona med många företagsetableringar. Sett till det är det ett stort misslyckande att staden har den sjunde högsta arbetslösheten i Sverige.
350 anställda har varslats av Coop, DLF Seeds A/S, Optimera, Trioworld och Swep. Ovanpå det vill dessutom Landskrona stad säga upp personal.
40 barnskötare i kommunens förskolor ska sägas upp – ett hemskt besked för alla drabbade och ett obegripligt beslut i denna svåra ekonomiska tid då arbetslösheten i Landskrona stiger. Det är inte endast de 40 barnskötarna som är berörda av beskedet utan även deras familjer och deras barn.

Socialdemokraterna kräver att kommunen ska undersöka alla möjligheter till att omplacera personalen till andra verksamheter istället. Så att inte ännu fler blir arbetslösa. Kommunen borde arbeta för att sänka arbetslösheten bland invånarna. Inte spä på den.
Att blir arbetslös är bland det värsta som kan hända. Det handlar också om anställda som har skaffat sig utbildning och har lång erfarenhet i arbetslivet. Vår organisation med över 3000 anställda bör hitta den bästa lösningen även för dessa 40 anställda.

I det här läget bör kommunen inventera i våra verksamheter istället för att försämra dem.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)