PLANKET - Inlägg på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Plocka upp!

Runt om i Landskrona har nya hundlatriner satts upp som här i Slottsparken. Använd dessa uppmanar dagens Planket-skribent.
Runt om i Landskrona har nya hundlatriner satts upp – som här i Slottsparken. Använd dessa uppmanar dagens Planket-skribent.

Till alla hundägare i Landskrona som inte plockar upp hundbajset efter sina hundar.

En insändare som denna borde egentligen inte behöva skrivas, eftersom jag anser att folk borde förstå bättre. Men jag känner att jag måste försöka nå ut till de hundägare som inte bryr sig om att hålla Landskrona rent och snyggt! Även om bara ett par stycken läser detta, så är det bättre än ingen!

Som nybliven Landskronabo är jag chockad över mängden hundbajs som ligger överallt, på trottoarer och i parker. Jag bodde tidigare i Lund och där såg jag extremt sällan hundbajs när jag var ute och gick. Idag när jag gick in till stan längs Eriksgatan, låg det hundbajs på trottoaren på runt 10 ställen. Ja, jag räknade! På flera ställen hade någon stackare redan trampat i skiten. Så vidrigt. Hur förbaskat svårt kan det vara att plocka upp efter sin hund?

Efter att ha kollat runt lite på nätet förstår jag att det här är ett problem sedan länge, och det blir inte bättre. Enligt kommunens hemsida är det straffbart att inte plocka upp efter sin hund. Ska det behöva gå särskilda hundbajspoliser på gatorna för att problemet ska lösas? Det känns tyvärr som att det är enda lösningen. Skämt åsido, jag vill att mina barn ska kunna leka i Landskronas parker utan att jag först måste kontrollera att gräset är bajsfritt.

Så snälla, plocka upp efter er hund.

Sanna Andersson

Glumslövs Musikfondsstipendium Guldnoten

När Glumslöv firade sin 1200-åriga födelsedag fick vi frågan vad vi önskade oss till byn.

Vårt svar blev att vi inte önskar oss en parkbänk, vårdträd eller liknande, utan vi önskar oss en”grundplåt” till musikfondstipendium så att vi kan uppmuntra ungdomar i byn intresserade av musik. Så blev det och staden tyckte tillsammans med oss att detta var en god idé. Stipendiet har vi nu delat ut i tre år och det är mycket uppskattat av ungdomarna. Dessutom har byalaget vidtalat och arrangerat så att den erkände konstnären boende i Glumslöv Magnus Larsson varje år gör en tavla med motiv från byn. Denna får också stipendiaten tillsammans med sitt diplom.

Flicka från Backafall
I samband med 1200 års jubileet uruppfördes också ”Flicka från Backafall” av Glumslöv Allstars. Det blev en fantastisk musikalisk upplevelse och vi fick frågan av staden om vi inte kunde producera en CD. Det tog ett år men våra professionella musiker la ner tid och engagemang gratis och till slut hade vi skivan i handen. Och den kunde när vi hade skivreleasen köpas för en ringa peng på välgörenhetskonsert på Örenäs Slott. Då också signerad.

Vår förhoppning var att denna skulle kunna vara ett signum inte bara för vår by utan också för staden. Vi ställde därför frågan om staden på något sätt ville fortsätta sitt stöd till fonden.

Det svar som vi erhållit är att vi liksom alla andra får ”ställa oss i kö” och ansöka om vi önskar fortsätta arbetet med fonden. Vi förstår nu att staden har andra preferenser än vår lilla skiva och tar naturligtvis konsekvenserna av detta.

För Glumslövs Byalag
Lennart Pettersson
Ordförande

Nya bostäder för äldre

Det går inte att bygga nya bostäder med hög standard billigt. Dessutom saknas det inte billiga bostäder. Problemet är att få människor att flytta.
En pensionär idag med låg och dessvärre vanlig pension på 12 000 kronor brutto per månad kan ekonomiskt klara av att bo kvar i sitt betalda hus. Däremot kan hen inte klara av nybyggda hyreslägenheter, som har betydligt färre kvadratmeter boyta men till tredubbla kostnaden.
Alltså sitter massor av pensionärer kvar i sina hus, som ofta inte är anpassade till funktionshinder som äldre ibland drabbas av. Då får hemtjänsten träda in.
Ett boende kan försvåra eller förbättra funktionshinder. Om du är beroende av rullstol för att ta dig fram är lägenheter i hisslösa hus som ett fängelse. Men om du bor i en marklägenhet eller i en lägenhet i hus med hiss och dörrarna är breda, badrummet stort så klarar du dig mycket bättre och kan leva ett självständigt liv.
Det tar lång tid att bygga ikapp dagens bostadsbrist – om det överhuvudtaget är möjligt.
Det vi kan göra direkt är att införa ett riktat bostadsbidrag till pensionärer som väljer att flytta till nybyggda anpassade lägenheter. Det ska inte bara vara pensionärernas ekonomi som styr utan extra bidrag ska utgå om lägenheten är anpassad för eventuellt framtida rörelsehinder. 
Vinsterna är flera:
1. De som flyttar mår bättre och kan leva mer självständigt.
2. Kostnaderna för hemtjänsten minskar.
3. Flyttkedjan kommer igång genom att fler hus och lägenheter frigörs för barnfamiljer och unga som vill flytta hemifrån.
Ylva Nordberg
Glumslöv

Skottdagen

Geula "Viola" Lesén. Foto: Håkan Karlsson
Geula ”Viola” Lesén.
Foto: Håkan Karlsson
Många med mig, frågar sig: varför har vi skottår?
Kort svar: Skottår  (en extra dag i slutet av februari) finns för att kalendern vi använder  (365 dagar) skall komma i fas med jordens rotation mot solen. Skottår är ett sätt att hålla årstiderna på plats i kalendern. 
Enligt gammal tradition får giftaslystna kvinnor att fria på skottdagen. Och då har damerna trumf på hand. Den man som tackar nej bör dra sig ur med hjälp av en dyrbar gåva.
Varning utfärdat!
Vid pennan:
Geula ” Viola ” Lesén 

Avslutande replik till Bodil Möller

Svar till Bodil Möller (m) eller vem som än har skrivit hennes svar.

Bodil Möllers svaga försök att förklara och försvara överenskommelsen blir närmast patetiskt när man studerar verkligheten. Om Länsstyrelsen och Migrationsverket respekterade självklarheten att ingånget avtal ska hållas av alla parter hade jag kunnat acceptera Bodil Möllers svar. Nu kan jag upplysa Bodil Möller om att så är inte fallet. Individ- och Familjenämnden tog i december 2014 beslut om att skriva avtal om att ta emot 12 ensamkommande för placering i Landskrona. Vi Sverigedemokrater reserverade oss mot beslutet. Hur blev då utfallet? Jo, under 2015 tog vi emot ca 15 gånger fler ensamkommande än vad vi enligt det s k avtalet hade förbundit oss till.

För den som inte är helt historielös finns det ingen som helst anledning att lita på Länsstyrelsen och Migrationsverket. Vad hindrar dessa myndigheter att en gång till göra som de vill? Jag kallar det fortfarande för underdånigt krypande och lägger gärna till brist på civilkurage.

Vad jag inte fick svar på var frågan om hur det kan komma sig att Individ- och Familjeförvaltningen anmäler sig själv till Inspektionen för Vård och Omsorg och att hela förvaltningen går på knäna och inte kan fullgöra sina uppgifter samtidigt som man skriver skenavtal om att ta emot ensamkommande.

Det enda hederliga hade varit om nämnden hade sagt: Vi klarar inte någon mer ensamkommande och vill därför inte skriva på något avtal som ändå inte gäller.

Det, Bodil Möller, hade varit rakryggat. Men det kan man kanske inte begära från varken Treklövern eller (s).

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Svar till Stefan Olsson SD

Om man ska kunna kritisera fattade beslut är det en viktig förutsättning att man gör det med korrekta uppgifter. Stefan Olsson hävdar i en insändare i dag att den överenskommelse som Landskrona stad vill ingå med Migrationsverket kommer att öka antalet ensamkommande barn i Landskrona. Det är felaktigt. Helt felaktigt. Däremot ökar antalet barn utan en ny överenskommelse. För att förstå detta behöver man sätta sig in i sakfrågan.

Enligt nuvarande överenskommelse ska Landskrona stad tillhandahålla 12 asylplatser. När platsbehovet är stort har Migrationsverket rätt att överskrida överenskommelser och anvisa barn utifrån det s.k. fördelningstalet. För 2016 är Landskrona stads fördelningstal 168 vilket är avsevärt mer än 12. Staden måste räkna med att ta emot barn upp till sitt fördelningstal. Genom att öka överenskommelsen kan istället alla de 147 asylsökande barn som kom hit redan förra året få räknas in i överenskommelsen. Utan ny överenskommelse får vi endast tillgodoräkna 12 av dessa. De övriga barnen finns fortfarande här, har fortfarande behov av boende och omvårdnad och tar fortfarande socialtjänstens resurser i anspråk – men de får inte räknas staden tillgodo vid nya anvisningar. Det får nämligen bara barn göra som belägger en överenskommen asylplats.

Utan förändrad överenskommelse kan Landskrona stad därför se fram emot att ta emot ytterligare 156 nya barn i år. Med en ny överenskommelse beräknas endast 21 nya barn att anvisas till vår stad, dvs mellanskillnaden mellan de barn som redan bor här och de platser som anges i fördelningstalet. Det är en stor skillnad. Större överenskommelse leder alltså till färre barn. För den som inte vill sätta sig in i denna fråga kan detta vara svårbegripligt, För dem som har ansvar för denna fråga är det helt nödvändigt att förstå den. Det finns alltså inget underdånigt krypande för myndigheter i det beslutet. Det är ett logiskt beslut underbyggt av fakta och förståelse för hur Landskrona stad bäst ska organisera sitt mottagande av ensamkommande barn.

Jag vill med dessa rader påstå att SD inte har haft Landskronas bästa för ögonen utan bara tänkt på sina egna väljare.

Bodil Möller (M)
ordförande individ- och familjenämnden

Replik till Jonas och Alinda

Jag vill börja med att tack er för informationen om att treklövern har sparat 57 miljoner i den kommunala budgeten.

Men, jag undrade inte över gånga tiders (presens) sparåtgärder , utan era framtida (futurum) (ekonomiskt och personalpolitiskt ) analyserade förslag.

Jag känner här att jag kanske var lite otydlig i min frågeställning , det ber jag om ursäkt för.

Så, här kommer dom igen, kanske denna gång mer lättförståeligt:
Hur skall dom delade turerna lösas, enligt socialdemokraterna?
Hur definieras ”låg status” av er socialdemokrater, mot kommunens anställda?

Mvh//Tony Petersson

Ett underdånigt krypande för myndigheter

Vid individ- och familjenämndens senaste sammanträde satte Treklövern och (S) ett nytt sorgligt rekord i kortsiktigt tänkande och flathet gentemot Länsstyrelsen.  Vår individ- och familjeförvaltning har anmält sig själv till IVO (Inspektionen för Vård och Omsorg) och slagit fast att förvaltningen inte hanterar alla de ensamkommande. Treklövern har också tidigare skrivit till Migrationsverket och vädjat om en paus i mottagandet. En vädjan som klingade ohörd.

Individ- och familjeförvaltningen är idag oerhört pressad. Rättssäkerheten för andra grupper som t. ex barn och ungdom riskeras. Vi lider en akut och skriande brist på socionomer. Väntetiderna för dem som behöver samhällets hjälp är långa. Verksamheten fungerar helt enkelt inte och situationen riskerar att ytterligare förvärras.

I detta läge väljer Treklövern och (S) att skriva ett nytt kontrakt med Länsstyrelsen där man godtar att öka antalet platser för ensamkommande från 12 till 147 och för dem som har permanent uppehållstillstånd från 12 platser till 24!

Detta är ett kontrakt som inte är värt pappret det är skrivet på. Länsstyrelsen och Migrationsverket kan när som helst bryta avtalet och skicka hur många ensamkommande de vill till Landskrona. Det viktigaste är signalvärdet. Treklövern och (S) skriver alltså på ett kontrakt som innebär att javisst kan vi ta hand om alla de ensamkommande. Hur fungerar den logiken? Ena dagen vädjar vi om respit i mottagandet och anmäler oss själva till IVO medan vi nästa dag skriver på ett uppseendeväckande dåligt kontrakt!

Givetvis reserverade sig SD:s representanter i nämnden mot beslutet, men vi blev överkörda.

Detta styrker oss i vår uppfattning att SD är det enda parti som alltid har Landskronabornas bästa i fokus.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

(S)vara på frågorna

Jonas/Alinda
För Er egen heders skull och för vår allas förståelse, kan Ni vänligen svara på Tonys frågor:

  1. Hur skall Ert problem med de ”delade” turerna lösas?
  2. Skall alla kommunalt anställda, som vill ha heltid, få det?
  3. Hur har Ni tänkt höja personalens statusen inom kommunens välfärd?
  4. Anser Ni att denna status är låg?

Vidare skulle jag också vilja be Er att svara på hur Ni skall finansiera detta.

  1. Vill Ni öka skattetrycket?, om inte
  2. Hur vill Ni finansiera detta?

Vi kan väl alla för ordningens skull konstatera att 57 miljoner/årligen inte är i närheten av att finansiera Era förslag. Absolut kan det vara en del, men inte hela. Att som jag tolkar det att påstå att Ni skall lösa detta med besparingarna om 57 miljoner årligen, är inte bara naivt utan ogenomtänkt och oansvarigt.

Skulle uppskatta om Ni kunde ge ett hederligt svar på frågorna, som vi alla kunde förstå. Att hänvisa till fakta om ”Treklöverns” besparingar på 57 miljoner, är inta att svara på fyra(4) + två(2) ganska enkla följdfrågor.

Per Eriksson (L)

Svar till Tony Petersson

57 miljoner kronor det är mycket pengar. 57 miljoner kronor är summan på de besparingar som den borgerliga kommunledningen och SD genomfört i välfärden under sitt snart 10-åriga styre i Landskrona. Besparingar som vi Socialdemokrater sagt nej till. För oss går satsning på välfärden före besparingar. Vi har i våra budgetförslag år efter år talat om och lagt finansiering på satsningar på välfärden och på så sätt visat att andra prioriteringar inom politiken när det gäller välfärden i Landskrona är möjligt.
57 miljoner kronor som vi hade velat investera i en bättre välfärd, här Tony är den stora skiljelinjen mellan den borgerliga treklövern och deras fjärde klöver SD och oss socialdemokrater.
För oss går satsningar på en välfungerande välfärd före besparingar på 57 miljoner. 

Jonas Esbjörnsson (S)
Alinda Zimmander (S)