PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Segregationens dilemma

Stadsplanering är inte alltid det lättaste, speciellt inte innan ett område realiserats i sin helhet. Det kan slå väldigt snett när planerna för bebyggelsen görs och ett uppdelat samhälle skapas. Segregationen är och blir ett problem som finns i stora delar av vårt avlånga land. Så även i Landskrona kommun. Ett sätt att lösa det i vår kommun tycks vara att försöka bygga bort den på vissa ställen och blunda för den på andra.

Det blir en väldigt snedvriden stadsplanering i kommunen eftersom det byggs för de rika på ett ställe och för de som har en sämre ekonomi i en annan del. Segregationen är ett faktum. Det byggs enbart bostadsrätter i Borstahusen som blivit segregationens högborg.

Vad kommer att hända i framtiden med tanke på hur planeringen ser ut idag. I alla tider har de som planerat vetat att det bästa är att ha blandad bebyggelse för att förhindra segregation och i stället bygga broar mellan medborgarna. Så är inte fallet i vår kommun och har aldrig varit. De som planerar tar inte lärdom av de kunskaper som finns och försöker förhindra segregationen.

Vid nybyggnation är det viktigt att planera in grönytor både med tanke på miljön och för rekreation. I dagsläget verkar detta oviktigt. I stället är det planer på att skövla grönytor som barnens skog för att bygga ännu fler bostadsrätter då Torkild anser att det finns tillräckligt med hyresrätter i området. Det enda positiva som kan skönjas med det är att bostadsrätter och hyresrätter blandas i området.

Det kommer att byggas på barnens skog. Det är bara att hoppas att träden som tas bort kan räddas till andra ställen och att för varje träd som inte går att rädda ersätts med två nya. Träden ger oss syre och vi ger dem koldioxid. Vi lever i symbios med varandra.

I vår stad finns det en fin golfbana ute i Borstahusen. Kommer den att bebyggas eftersom vår stad expanderar och vi ska förhindra segregation. Har mycket svårt att tro på det scenariot. Var ska det byggas härnäst? Man tar oaserna från de fattiga för att låta de rika ha kvar sina.

Landskrona måste bli en stad för framtiden och en stad för alla. Låt oss i stället vara en kommun som ligger i framkanten och förhindrar segregationen. Bostadspolitiken måste förändras.

David Bergström
Maja Anselius

Vänsterpartiet Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).