PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

SD kräver: Inga fler besparingar inom äldreomsorgen

För några dagar sedan kom regeringen och dess stödpartier med ett nytt paket som bland annat innebär att äldreomsorgen ska tillföras fyra miljarder ytterligare.

Förslaget går i rätt riktning men är inte tillräckligt. Äldreomsorgen behöver betydligt större summor. Liberalerna på riksplanet går ju som bekant i regeringens ledband och står bakom de extra miljarderna. Jag hoppas liberalerna i Landskrona (läs: Torkild Strandberg) följder partilinjen och slutar spara pengar på de äldres bekostnad.

Ett tidigt vallöfte från oss Sverigedemokrater är att vi aldrig, vare sig i den omedelbara framtiden eller efter valet 2022, kommer att stödja förslag från treklövern som innebär ökade utgifter eller försämrade villkor för våra äldre. Huvudanledningen till att treklövern fick igenom ett batteri avgiftshöjningar inom äldreomsorgen var att en tidigare Sverigedemokrat lämnade partiet och blev medlem hos moderaterna. Inget fel i sig, men att behålla sin plats i fullmäktige när man byter parti och därmed sätter demokratin ur spel är direkt förkastligt.

Omsorgsförvaltningen har under många är drabbats av besparingskrav från den styrande treklövern. Sådana krav kommer att leda kvalitetsförsämringar. Det ser vi tydligt i Landskrona nu. Hemtjänstens resultat i brukarundersökningar är långt under rikssnittet och våra privata entreprenörers resultat i samma undersökningar är skrämmande låga. Inget av detta är acceptabelt.

Vi Sverigedemokrater välkomnar valfrihet inom omsorgen, men de som drivs i privat regi måste noga granskas så de håller utlovad kvalité. Om så inte är fallet får staden i sista hand ta hem boendena och driva dem i egen regi.

Slutligen: En röst på Sverigedemokraterna i nästa val är en garant för att nedrustningen av äldreomsorgen slutar. Våra seniorer förtjänar något mycket bättre än treklöverns Landskrona.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Kerstin Stein Sandell
Gruppledare omsorgsnämnden (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).