PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Samverkansavtal för bättre verksamhet och arbetsmiljö

Igår avbröts samverkansavtalet mellan Landskrona stad och de flesta fackförbunden som staden hade tecknat avtal med. Detta görs med motivering att skapa tydligare struktur i relation till arbetsrättsliga frågor i staden, men också för att skapa större delaktighet och samverkan nära verksamheten ute på arbetsplatsen, påstår stadsdirektör Carina Leffler.

Vi socialdemokrater anser att det är fel att avbryta samverksavtalet med fackförbunden. Om Landskrona stad som är den största arbetsgivaren inom Landskrona kommun, vill vara en attraktiv arbetsgivare borde samverksavtalet istället utvecklas och inte avvecklas. Samverkan är en förutsättning för att arbetsmiljön ska bli så bra som möjligt.

Det ingår i fackets arbete att förhandla och även kritisera arbetsgivaren om olika arbetsförhållande inte minst i arbetsmiljö frågor. Vi måste värna om demokrati, vi måste stärka och utveckla våra demokratiska rättigheter.

Fackförbundet kommunal fick ett skadestånd från Landskrona stad på 80.000 kronor efter brott mot lagen om medbestämmanderätt vilket tyder på att saker och ting inte gått riktigt rätt till.

I ett demokratiskt samhälle är det viktigt att alla respekterar spelreglerna. Det är på det viset vi får fler att medverka med sin kunskap och engagemang för ett mer rättvist samhälle.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).