PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Sammanslagning av Dammhagskolan och Seminarieskolan

Det är glädjande att läsa i Landskrona Posten att fler elever vill gå gymnasiet i Landskrona.
Det är också bra att skolresultatet har blivit bättre i Landskrona generellt, men det är mindre bra att grundskolebarnen från Dammhagskolan flyttar till Seminarieskolan. Anledning till att jag är skeptisk är att de flesta elever som går i Dammhagskolan har utrikesfödda föräldrar och det är samma situation på Seminarieskolan. Det är inte bakgrunden i sig som intresserar mig utan det faktum att kunskapstestet mellan utrikes- och inrikes födda elever växer.

Det som händer i detta fall är att vi samlar elever med sämre förutsättningar från en skola till en liknande skola som inte har bättre resultat, dvs vi samlar elever med sämre förutsättningar till en enda skola. Det är naturligtvis olyckligt, att dessa två skolor ligger nära varandra geografiskt. Något som även är olyckligt är att man som förälder till berörda barn inte ha fått information i rimlig tid, det ska såklart inte vara så. Ens barn är det viktigaste som finns och det ska vi som politiker ta största hänsyn till. Inte minst när det gäller barn med generellt sämre förutsättningar. Så bråttom ska vi inte tillåta oss att ha.

Det fria valet av skola bidrar till att skolsegregationen ökar. Det förstärker de segregerande krafter som redan finns i vissa delar av Landskrona och sänker de samlade skolresultaten i skolan. Föräldrarnas socioekonomiska bakgrund och boendeområdet har starkt samband med studiegapet.

Arbetslösheten är hög i Landskrona (12%) och speciellt i nämnda område som tex Öster och det bidrar också till barnens resultat i skolan. Fler barn behöver se mamma och pappa gå till jobbet.
De välutbildades barn söker sig till fristående och populära kommunala skolor och barn vars föräldrar har kort utbildning blir kvar i de närmaste eller kvarterens skolor.
Hade det varit en blandning av elever skulle det vara bästa lösningen för barnen, skolresultaten, och för integrationen. Forskning påvisar att skolorna med blandade elever har
bättre resultat.

Det barn som inte klarar grundskolan förlorar en stor del av sina livschanser. Och för varje barn som förlorar livschanser förlorar samhället desto mer.

Förslaget att vi samlar gymnasieelever på Dammhagskolan är ett mycket bra förslag både för eleverna och för kommunal ekonomi. Det skulle varit väldigt bra om vi hade plats för alla Öresunds gymnasiets elever på Dammhagskolan, där får vi en mycket bra blandning av olika program och kunskaper.

Fatmir Azemi
Oppostitionsråd (S)
Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).