PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

(S)å märkliga turer

Att (S) har utvecklats till ett rent missnöjesparti som säger nej, nej och åter nej till alla konstruktiva och för Landskronaborna bra förslag är vid det här laget knappast någon hemlighet.

Det senaste exemplet på just detta är när (S) säger nej till en mycket bra organisationsplan från Landskronahem. Det kanske mest uppseendeväckande är att (S) inte vill ha någon utveckling av Karlslundsområdet, framförallt Koppargården, som räknas som ett särskilt utsatt område. Landskronahems vd Mikael Forsberg skriver att bolagets största utmaning under de närmaste åren blir att förädla och utveckla Landskronahems del av området. Därför vill Forsberg bilda ett dotterbolag med namnet Karlslund Utveckling AB. Bolaget ska förvärva Landskronahems fastigheter i området och med all kraft bidra till att utveckla området i positiv riktning.

Detta säger (S) nej till av grumliga och luddigt formulerade anledningar. Vill man inte utveckla området? Vill inte (S) att människor ska få det bättre i Karlslund? Vill inte (S) bryta utanförskapet och komma tillrätta med kriminaliteten i området? Hur tänker (S)-ledningen i den mån man tänker alls? Kanske är det så enkelt att (S) inte har förmågan att göra annat än att säga nej. Den här gången gäller det att rusta upp Karlslundsområdet. Då behöver Landskronahem rusta sin organisation för att detta ska vara möjligt. Det enda Landskronas socialdemokrater då klarar av är att säga att man har en annan uppfattning och vill inte delta i beslutet. Vilken uppfattning då, Jonas Esbjörnsson. Vad är ditt alternativ i den här frågan? Gång på gång, de senaste åren, har ni aktivt motarbetat förslag som bidrar till att vända Landskrona. Det är allvarligt. Ännu allvarligare är att ni inte ens klarar av att berätta vad ni vill istället. Det kan inte tolkas på annat sätt än att ni är nöjda med situationen i Karlslund som den är.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).