PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Replik till Torbjörn Brorsson och Jan-Åke Lindström (M)

Bra förslag ! Det är av största vikt att kunna bevara vår historia i alla dess former !
Ännu bättre vore att (dessutom) återställa Landskrona Museum till att åter bli
ett äkta stadsmuseum. Förhistoria (stenålder, järnåler och bronsålder)
bör ställas ut på annan plats. Särskillt ”hantverkargatan” (inklusive urmakeriet)
bör återställas. Stadsmuséets permanenta avdelning bör reflektera tiden från
omkring år 1400 och framåt. T.ex. Enoch Thulin-avdelningen bör utökas – kanske
med en flygsimulator.  Nästa vår är det 100 år sedan vår störste flygpionjär
störtade på Södra Fäladen (som en del av södra industriområdet hette på den tiden).
Men det finns även andra namn från förr. Vilka var personerna bakom gatunamn som
Suellsgatan, Tranchellsgatan, Brocksgatan – och vem var Reinhardt ? (Vars
grav på gamla kyrkogården få kan undgått att se.) 

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).