PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Replik till Stefan Olsson

I ett svar till Lennart Larsson skriver Stefan Olsson ”Visste han något om byggbranschen skulle han inse att nybyggda bostäder alltid blir dyra, för dyra för en majoritet av befolkningen.” Jag undrar om det var därför SD stödde borttagande i M:s och KD:s statsbudget av investeringstödet vid byggande av mindre hyresrätter, som utgick endast om de höll nere hyran i 15 år?

Dessutom kan faktiskt byggpriserna sänkas rejält om kommuner tar tag i frågan. T.ex. genom att ställa krav på hyror för att få bygga på mark som kommunen äger eller för att få detaljplan. SD har ju också sagt att partiet är för en ”friare” hyressättning, vilket ju också skulle medföra högre hyror.

SD är angeläget att bilda ett konservativt högerblock tillsammans med dessa två partier, vilket har visat sig i en allt mer högerinriktad ekonomisk politik. Förut var SD mot vinster i välfärden. Nu är SD för. Vad anser du Stefan Olsson om att Sverige är det land inom EU som stödjer ägt boende mest och inte ger något stöd till hyresboende?

Enligt OECD, EU-kommissionen, IMF och en rad ekonomer har ju dessa stöd (ränte- och rotavdrag) i kombination med lågt bostadsbyggande lett till en prisexplosion på både bostäder och mark samt dessutom ökat hushållens skuldberg till rekordhöga nivåer. SD stödjer också alliansen i Region Skåne, som bland annat vill höja kostnaderna för tandvård, försämra busstransporterna, etc. Varför gör ni det?

Sven Bergenstråhle
Fd Landskronabo

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).