PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Replik till Jonas Esbjörnsson

Nej, Jonas, detta handlar inte om att skyddet ”systemet”. Detta var för att förklara för dig Jonas, varför att säga upp avtalet med Attendo idag inte är möjligt och hade varit destruktivt för alla parter, det vill säga Landskrona Kommun, de boende på Skiftsvägen samt Landskronaborna. Och återigen vill jag upprepa ”sakligt skäl” är alltså en standardklausul i många kontrakt och det är domstolar som avgör vad som krävs för att detta ska vara uppfyllt. Det finns alltså klausul i avtalet som gör att det kan hävas, men kriterierna för detta är tyvärr inte uppfyllda oavsett hur upprörda vi är. Om man skulle försöka skriva avtal som innefattar att kommunen kan häva detta enligt eget tycke hade det varit väldigt svårt för Landskrona kommun att skriva avtal alls oavsett om det handlar om äldreomsorgen eller något annat.

För att svara på din fråga Jonas, jag vill såklart också att vi ska ge den bästa möjliga servicen till våra äldre i kommunen. Det är självklart i min mening. Jag håller med dig Jonas att våra skattepengar ska gå till den bästa kvalitén för våra äldre och den bästa vård och omsorgen, det vill säga, inte till att betala av avtalsbrott.

Du får gärna förklara för mig om du har möjligheten Jonas, på vilket sätt att betala kostnaderna för avtalsbrott skulle ge bättre service till våra äldre, och jag vill samtidigt återigen ställa frågan som du tycks ha undvikit att svara på Jonas: Vilka garantier finns det för att servicen hade blivit förbättrad när boendet är återigen kommunalt, framförallt med tanke på att boendet var under all kritik redan innan Attendo tog över det?
Jag tvivlar också starkt på att betala avgifter för avtalsbrott hade lett till bättre service för de boende på skiftesvägen med tanke på att det hade lett till mindre pengar för kommunen.

Om vi inte kan garantera att boendesituationen efter ett avtalsbrott sker kommer bli bättre så är det vi enda vi gör är att spela på kasino med kommunala skattepengar, vilket i min mening är verklighetsfrånvarande.

Var det inte ert kommunalråd, Fatmir Azemi som tog upp frågan om lågkonjunktur? Och därefter så förslår ni att vi ska göra Landskrona kommun skyldiga till avtalsbrott med önsketänkandet att boendesituationen på skiftesvägen skulle bli bättre? Detta resonemang är ohållbart i min mening.

Staffan Blonde (M)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).