PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Rättvisa busskort till frågvisa byabarn

Vi sverigedemokrater är glada över att treklövern och förvaltningen numera tänkt om gällande gränsdragning för giltighet till busskort. Frågan kring giltighet för busskort har de senaste åren dykt upp i nämnden och dess arbetsutskott och nästan varenda gång har oppositionen ifrågasatt gränsdragningen som legat och hur den tyckts slå orättvist mot vissa beroende på by eller adress i samma by. Vår inställning har hela tiden legat på att det är skillnad mot stad och by, det är skillnad mellan stadsbuss varje kvart och regionbuss en gång i timmen, det är skillnad på ett tätt stadsvägnät med tillhörande cykelbanor och långa landsvägar ofta utan både cykelbana och säker vägren. Det är en fråga om rättvisa för oss sverigedemokrater.

Det är kanske inte många som berörs av beslutet i dagsläget, men ett idel bostadsbyggande runt om i byarna var på tilltänkta framtida gymnasieelever möjligtvis ska bo, gör gällande att det i framtiden är många fler som kan beröras av det här beslutet. Det blir något av en symbolfråga som signalerar att byborna tas på allvar.

Vi har förhoppning om att förvaltning och politisk ledning i framtiden undviker att i för vanligt folk viktiga frågor och tjänster, inte alltid lägga sig på minsta miniminivå utifrån lagstiftning per automatik, utan tänker ett varv extra och föreslår riktlinjer och reglementen som är föreslagna utifrån vad invånarna i Landskrona med byar har för förutsättningar. Det ska inte behövas tidningsdrev och liknande för att göra rätt för våra medborgare.

Daniel Petersson (SD)
Ledamot i utbildningsnämnden

Britta Hellström (SD)
Gruppledare i utbildningsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).