PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Rätten till tak över huvudet

Personer med missbruksproblem är ofta en bortglömd grupp i vårt samhälle.
De här personerna har naturligtvis hamnat i missbruk av olika skäl. Det kan vara en skilsmässa, ekonomiska problem, sjukdom osv, som är orsaken till missbruket. För de här individerna är det i nuläget i stort sett omöjligt att få en bostad.
Detta eftersom det krävs nykterhet om de ska få plats på någon form av de akuta boendelösningar som staden erbjuder.
Människovärdet ska inte vara avhängigt om man lyckas bli fri från sitt missbruk eller ej. Nu har Sverigedemokraterna lyckats få igenom ett yrkande i Individ och familjenämnden, om ett sk. lågtröskelboende (detta som tidigare kallades Härbärgen) som innebär att alla oavsett missbruksproblematik, har rätt till att få tak över huvudet för natten, möjlighet att sköta sin hygien och få ett mål mat i sig. Det här boendet kommer att startas nästa sommar och det känns väldigt positivt att även den här utsatta gruppen av människor ska få känna att de blir omhändertagna.

Lars Ekvall
Mona Andersson
Kristina Drwiega Magnusson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).