PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Protestera högljutt

Om inte Landskronaborna förstått det, är det hög tid att reagera!
Idag kommer man att klubba igenom skövlingen av första etappen av kolonierna på S:t Olofsvång.
Mycket strategiskt har de satt tidpunkten ett par år framåt, de vet att det mildrar reaktionen hos alla andra som inte har en koloni där…

Men vad vill Landskronaborna? Värna om stadens gröna och sköna ytter, eller att all ”helig” mark exploateras!?
Varför inte nyttja all mark som finns på andra sidan järnvägsstationen. Måste vara tusentalet tomter!

Samtidigt hade man talat om för alla som passerar Landskrona, att här finns möjligheter att bosätta sig, nära stationen.
Naturligtvis kommer ett helt nytt centrum att växa fram här. Måste vara det mest logistiska ur en strategisk synpunkt för Landskronas utveckling.

Stoppa det här småpåveliknande beteendet. Säg er mening på måndag! Protestera högljutt!!!
Tommy Persson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).