PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Prioritera primärvården

Mer av samma ”medicin” kommer inte att lösa väntetider
och köer i sjukvården.

Min utgångspunkt är att en framgångsrik organisation vilar på
kundnytta (patientnytta) i första hand och därefter på ekonomi,
personal och organisation. En djup enighet råder om att vi solidariskt är beredda att finansiera välfärden där sjukvården är en del.

Den agenda som Alliansen i Region Skåne skisserade i debattartikeln i HD den 9/8 riskerar att leda till ytterligare fyra förlorade år. Alliansen tänker ordinera ”samma medicin fast i ännu högre dos” i form av större valfrihet.

Vilka forskningsrapporter lutar alliansen sig mot där man visat att en
ökad valfrihet kommer att lösa problemet med köer och ge en ökad
tillgänglighet?

Centerpartiets riksorganisation har förstått att en del av lösningen
för svensk sjukvård är en stark och väl utbyggd primärvård. Den två
år gamla statliga sjukvårdsutredning pekade på att Sverige har en
stor sjukhusorganisation och om man jämför med andra länder en
liten primärvård.

I alla andra länder (OECD) med en fungerande sjukvård finns i
basen en väl fungerande primärvård. Det senaste exemplet är
Norge där primärvården byggts ut. Reformen har blivit stor framgång och till och med har de tidigare köerna till sjukhusen har
försvunnit.

En väl utbyggd vård med kontinuitet i läkarkontakten leder till ett
längre liv för våra patienter! (Enligt New English Journal of Medicin)
Det finns ett antal studier som har visat att en väl utbyggd primärvård är vägen till en trygg vård. Det ger också en kvalitetsmässigt lika bra vård som den man kan få på sjukhuset
men till en lägre kostnad!

Remiss till sjukhusen kommer vara en nödvändighet för en ökad
tillgänglighet till specialistvården men kan inte bli verklighet innan
primärvården är utbyggd.

Att få ett stopp på sjukhusens kostnadsökning är en nödvändighet.
Under de sista tre åren har trots 2500 nya anställningar lett till en
lägre produktion. Det finns därför inget som pekar att ytterligare
anställningar plötsligt kommer att lösa problemen med väntetider
och tillgänglighet.

Primärvården måste vara den del av vården som nu ska prioriteras
och då får andra delar av vården stå tillbaka.

Sven Svederberg
Specialist i Allmänmedicin
Regionfullmäktigekandidat för Centerpartiet

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).