PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Preventivt arbete

Onsdag kväll, 22.05 när jag ser två unga grabbar som leker med ett par aluminiumburkar, med ordet ”leker” menar jag att de skjuter dem på parkerade bilar ute på gatan precis utanför mitt fönster.

Jag studerar de bägge under någon minut och ser då att det inte var någon ”olyckshändelse” utan att de med berått mod siktar och träffar några bilar med sina väl hårt preciserade skott!

Jag väljer då att ringa polisen (11414) för att få dit en radiobil som kan dels avbryta vandaliseringen samt även ställa de ansvariga till svars för ofoget.

Samtalet kopplades fram kl 22.11 och de svarade att de skulle vidarebefordra saken omedelbart.

Klockan är i skrivande stund 23.30 och ingen polisbil etc har ännu visat sig på platsen. Grabbarna, som nu ökat i antal, lämnade platsen kl 22.45. (efter några ytterligare sparkar av aluminiumburkar på parkerade bilar)-

Nu tänker jag på begreppet ”preventivt brottsbekämpande” – ett begrepp som jag verkligen tror på och förespråkar. Att slå ner på brott omedelbart, oavsett om de är ringa eller grovt, är av största vikt då man ger tydliga signaler till vederbörande att detta beteende är inte ok och att det blir kännbara konsekvenser om man väljer att t ex vandalisera och ställa till jäkelskap!

Samma sak gäller i skolans värld, oavsett bakgrund eller historia så kan man inte bete sig hur som helst i skolan, ställer man till det och t ex stör eller hindrar övriga elever i klassen så ska det bli konsekvenser omedelbart!

En hel klass kan inte förhindras att lära sig saker på grund av någon enskild som väljer att störa undervisningen.

Jag har största respekt och förstående för att det kan finnas olika förklaringar till vissa beteenden men har dock svårt att se det som en ursäkt.

Den enskilde med dessa problem måste få adekvat hjälp men inte på bekostnad av den övriga klassen och dess undervisningssituation. Man måste ha en särskild undervisningsgrupp där man kan fånga upp dessa elever som ” kan men inte vill” och skapa en motivation och alternativ inlärningsprocedur för dessa elever. Men återigen så ska inte den ordinarie klassen hindras att lära sig planerade moment för att en eller flera inte kan bete sig och följa gängse regler och undervisningsmetodik!

I båda ovanstående reflektioner så vore ett det preventivt att slå ner på dessa situationer så fort det någonsin går då detta på sikt ökar chanserna att de det handlar om får chans att fundera över sitt beteende och förhoppningsvis få en vidare blick och insikt i att ta ansvar och ökad förståelse av allmänt uppförande!

Lars Andersson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).