PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Pontus och myggbett

Pontus Eriksson påstår felaktigt att jag hänvisar till en gammal WHO-redogörelse. Så är inte fallet. Det finns inget på WHO:s officiella sida som pekar på att redogörelsen är inaktuell eller att sidan härstammar från 2019. Tvärtom har sidan uppdaterats frekvent med nya fakta. Vi ska alltså förhålla oss till att detta är WHOs officiella sida kring myter om coronaviruset. Om Pontus har tveksamheter att följa det organ som alla världens länder ställer sig bakom, då får det vara hans egen åsikt. Men jag vill inte på något sätt bli indragen i att hänvisa till fel källor eller gammal information. Sidan jag länkar till stämmer och är uppdaterad.

Kanske kan Pontus påvisa sitt påstående att redogörelsen kring myggor är inaktuell och från 2019. Om svaret är att man ser det överst på sidan där det står:
Home/Emergencies/Diseases/Coronavirus disease 2019/Advice for public/Myth busters

Så bevisar det hur lite Pontus faktiskt kan om detta virus och dess sjukdom. Coronavirus disease 2019 är det fullständiga namnet på sjukdomen, som förkortas COVID19. (CO)rona(VI)rus (D)isease 20(19). Det är alltså inte en referens från när sidan senast uppdaterades. Vi kanske också ska vara tydliga med att namnet COVID19 tillkom först i februari 2020 och den första situationsrapport som kom från WHO är från januari 2020. Redogörelsen kring myggor och COVID19 kan alltså inte härstamma från 2019.

Men jag poppar en skål med popcorn, sätter mig ner vid datorn och väntar ivrigt på Pontus fakta om detta.

Jag väljer att lita på Världshälsoorganisationens information, jag tycker det är extra viktigt i dessa tider när nättroll härjar fritt på internet och sprider villfarelser om allt möjligt. Sen att det även finns presidenter som felaktigt föreslår utredning om blekmedel kan förtäras invärtes för att ta död på viruset hjälper inte.

Johan Laurin

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).