PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Politik handlar om prioriteringar

Politik handlar om prioriteringar omsorgsnämndens ordföranden J-A Beer (L) & co!

En politiker kan inte lova allt till alla, för pengarna kommer inte att räcka. En bra politiker vågar vara tydlig och har modet att ibland fatta även icke bekväma beslut.

J-A Beer & co ger sken av att  deras politiska styre är mer generösa än andra i att bevilja hjälpinsatser åt våra behövande äldre. Jag delar inte den uppfattningen och jag vet att jag som politiker inte har en outsinlig pengapåse att gräva ur. Jag vet att jag måste prioritera.

Här omsorgsnämndens ordförande J-A Beer (L) & co kommer mina politiska prioriteringar:

  • Jag vill vara generösare med beslut om att ge äldre rätt att flytta till äldreboende, samt införa gränser för hur mycket hjälp den äldre ska kunna få i sitt eget hem. Den dagen den hjälp man behöver för att kunna bo kvar i sitt eget hem kostar mer än en plats på ett äldreboende, blir detta ett icke val för den hjälpbehövande äldre.

Politik handlar om prioriteringar J-A Beer (L) & co samt modet att även fatta icke bekväma beslut.

Alinda Zimmander 
2 v. Ordförande Omsorgsnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).