PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Polisens arbete

Jag kan inleda med att jag aldrig skulle vilja arbeta som polis hur mycket jag än hade haft i lön och jag är mycket tacksam för att det finns människor som vill arbeta som poliser oavsett kön och hudfärg. Det jag reagerar på är den ”slapphet” som uppvisas mot missbrukare av alla de slag. Vad hände med LVM (Lag om vård av missbrukare)? Jag gissar att politikerna anser det för dyrt att tvångsomhänderta personer med allvarliga drogproblem och detta faktum kan inte skyllas på poliskåren. 

Vidare ska ingen människa behöva finna sig i att ta emot glåpord oavsett kön hudfärg eller sexuell läggning. Detta är ett tecken på bristande respekt för sina medmänniskor som jag anser bottna i dålig uppfostran och bristande föräldraansvar.

Ann-Cathrin Andersen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).