PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Polisen svarar om frånvaro i Glumslöv

Varför kommer inte polisen till Glumslöv?

Sett över tid har polisen ägnat mycket tid och resurs för att öka tryggheten i Glumslöv. Åtgärder för att minska bostadsinbrotten, som några år tillbaka var betydligt fler än idag, har varit många och omfattande både då det gäller ökad synlighet och närvaro, spaning och informationsinsatser.

Polisen har i samverkan med Landskrona stad och försäkringsbranschen startat upp en omfattande grannsamverkan i flera områden. Glumslöv är, tätt följt av Asmundtorp, den tätort där GMB (grannar mot brott) är mest utbredd. Detta är ett pågående arbete och det finns alltjämt möjlighet för flera att engagera sig.

I Glumslöv började nämnda samverkan att byggas ut kring 2012 efter det att området drabbats hårt av bostadsinbrott och skadegörelse av olika slag. 2011 uppgick de anmälda villainbrotten till 28 och skadegörelsen till 25. Åren därefter syns en tydlig minskning och de senaste två åren har anmälda bostadsinbrott minskat med ca 75 % jämfört med 2011(minskning för anmäld skadegörelse ca 64 %).

De senaste årens tillväxt av den organiserade brottsligheten och de grova brotten som följer i spåren av densamma har inneburit stora utmaningar för polisen och det brottsförebyggande arbetet har fått stå tillbaka till viss del. Att detta märks i mindre utsatta områden är beklagligt men i nuläget ofrånkomligt.

Just nu genomför Landskrona stad och polisen en digital trygghetsvandring i syfte att med hjälp av Landskronaborna samla in synpunkter på platser i kommunen som känns otrygga eller är i behov av förbättringsåtgärder exempelvis avseende belysning, renhållning och underhåll. Den digitala trygghetsvandringen pågår till den 16 mars och det finns inte någon åldersgräns för att delta. Allas synpunkter är välkomna och den som svarar gör det helt anonym genom att gå in på www.landskrona.se/trygghetszoner

Anneli Manelli
Lokalpolisområdeschef, Landskrona

Anders Enqvist
Kommunpolis, Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).