PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

På tal om att vara ärlig  

Replik till fyrklövern

Vi ledamöter (SD) i omsorgsnämnden har tidigare, av nämndens ordförande, getts uppfattningen att digital tillsyn var frivilligt för brukare att använda sig av eller inte. Efter diskussion i ämnet under nämndsmöte 2021-05-19 Ärende 3, insåg vi att digital tillsyn inte är frivilligt för brukaren att tacka nej till utan att det kan få konsekvenser som att inte få någon tillsyn alls. Vår nya insikt förstärktes av följande text i Ärende 9Bpunkt 1.3. citat: ”Digital tillsyn första val vid biståndshandläggning”. 

Så mycket var alltså den frivilligheten värd. Det påminner om ett annat citat, ur filmen The Godfather: ”I´m going to make him an offer he can´trefuse”.

Digital tillsyn som 1:a val innebär att en brukare som söker bistånd för tillsyn av omsorgspersonal ska i första hand prövas för om digital tillsyn är tillräckligt för brukarens behov. Ribban är högre för att få bistånd för fysisk tillsyn än digital tillsyn. Vi är övertygade om att äldre och sköra brukare i första hand vill ha besök av personal, en människa att prata med, i stället för en kamera. Vi är också övertygade om att digital tillsyn kommer att beviljas i hög grad framåt medan bistånd för fysisk tillsyn kommer att minska. 

Digital tillsyn ger en kostnadsbesparing som inte är oväsentlig för Treklövern och Centern i deras besparingsiver.

Hade vi (SD) varit i majoritet så hade inte digital tillsyn varit första val. Det hade i stället varit tillsyn av personal. Om brukare särskilt önskat digital tillsyn, helt eller delvis, så hade det självklart beviljats.

Kerstin Stein Sandell (SD)
Kristina Drwiega Magnusson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).