PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Orenat vatten i Öresund

Till Mats Karlsson. Jag vet inte vad du använder för källa. Det är nu uppenbart att ett privat företag ämnade tömma orenat vatten från Själland ner i Öresund/Øresund.
Men det gav ett ramaskri även i Danmark. Och så vitt jag vet (enligt t.ex. SVTs lokala nyheter och TV2 Lorry) blev det först framskjutet till i oktober, men det senaste jag hörde var att sörjan skulle omhändertas på annat sätt.

Vidare använder Mats Karlsson ett ovårdat språk, och som jag tidigare påpekat, går även skånskt avloppsvatten rakt ut i sundet. I Helsingborg, räcker inte heller de kommunala vattenreningsverken till. Och vid skyfall blandas kloakvatten med brunnsvatten , och då släpper man ut det blandat regnvatten med kloakvatten. Helsingborg har inte vattenreningskapacitet nog. Detta beror både på ett underdimensionerat system och fallhöjden (med skillnader uppåt 100 meter mellan Väla och hamnen). 
 
Problemet är främst ett problem och inte ett danskt fenomen.

Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).