PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Om fyrverkerier

Har läst insändare, remisser och intervjuer – om fyrverkande och smällande.
Att djur far illa är en självklarhet. Att människor utsätts… nämns närmast i förbigående.

I vår stad bor människor som flytt traumatiska händelser från krigszoner.
Människor som förlorat barn, syskon, makar, föräldrar. Sina hem.
Från så många länder, städer, byar kommer de – att det är lönlöst att ge dem namn.
De har kommit till Landskrona med vad de har kunnat bära med sig; få ägodelar och minnen de inte vill återuppleva.

Att Landskrona stad vill förlägga förintelsemuseet hit, rimmar illa med hur man ser på hur människor lider idag.
De som funnit en fristad här – en trygghet som slås sönder några dagar innan jul, som pågår i dryga två veckor med en kulmination på nyårsafton – lider och far illa.
Och sanktioneras av våra kommunala skattepengar.

Det finns en övertro på att ”förbjuda” mellan olika klockslag, datum.
Men vem ska se till att det upprätthålls?

Örjan Kristenson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).