PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Olika regler gällande föreningsbidrag

Vi Sverigedemokrater vill göra en komplettering angående den artikeln, publicerad den 28/6 2019, där ordföranden Torbjörn Brorsson i individ- och familjenämnden gör en del uttalanden.

Att vi yrkade avslag på invandrarföreningarnas ansökan om föreningsbidrag, har sin grund i att det bl a råder oklarheter vad gäller riktlinjerna för bidrag till olika slags kulturföreningar.

De föreningar som kulturförvaltningen ansvarar för har t ex inte rätt till lokalbidrag, vilket är fallet för invandrarföreningar.
Detta ter sig väldigt märkligt eftersom det i båda fallen rör sig om kultur.
Vi Sverigedemokrater vill värna om vår kultur för att bibehålla vår svenska identitet.
Dessutom verkar det väldigt slutet då det bl. a. i texten antyds att syftet i invandrarföreningarna, är att tillvarata medlemmarnas kulturella identitet.
Övriga kulturföreningar har däremot ett krav på sig att vara öppna inför allmänheten och uppmanas att bedriva en utåtriktad verksamhet.
Det missgynnar kulturföreningar att inte kunna få lokalbidrag då det blir svårare att bedriva en framåtriktad verksamhet.
De här orättvisorna är något som vi Sverigedemokrater har påpekat i flera år, utan att det blivit någon förändring.

Kristina Drwiega Magnusson (SD) 
Ledamot i IoF

Mona Andersson (SD)
Ersättare i IoF

Relaterat:  Sex föreningar får dela på cirka 350 000 kronor

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).