PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nytt journalsystem i Region Skåne

Region Skåne har för några månader sedan bestämt sig ett journalsystem från det amerikanska It-företaget Cerner. Upphandlingen är överklagad och ska upp i förvaltningsrätten.

Mitt förtroende för Region Skånes förmåga att fatta kloka beslut i journalfrågan är liten. För bara några år sedan skaffade man ett nytt journalsystem till primärvården (PMO) som inte ”pratar med” sjukhusens journalsystem. Nu sitter region Skåne med två olika system för anteckningar och läkemedel. Att detta innebär avsevärda risker för den enskilde patienten är lätt att inse. Att detta leder till ökade kostnader är inte heller konstigt då prover ordinerade på sjukhusen inte syns hos
primärvården.

Fortfarande skickas remisser och svar på papper som ska skannas in i nästa system. När en patient är utskrivningsklar från sjukhus 2018 i Region Skåne åtgår ca 20 fax per patient. Region Skåne ligger minst 10 år efter många andra landsting.

Kostnaden för införande av det nya journalsystemet kommer att bli över 1 miljard. Enligt envisa rykten tillkommer utveckling av vårdprocesser där insatsen kommer att bli 70 läkare under några års tid. Den totala kostnaden kommer att bli minst 1,25 miljarder (nära 1000 kr per skåning). Utveckling av vårdprocesser har redan gjorts i en grannregion – så varför göra om?

Enligt envisa rykten finns heller ingen läkare från primärvården med i styrgruppen för det nya  journalsystemet. Ännu ett exempel på hur man i Region Skåne ser på primärvården.

Det viskas också om att finns planer i Halland och i Blekinge att upphandla ett nytt journalsystem. Att Region Skåne inte fört samtal i journalfrågan med sina grannregioner Kronoberg, Blekinge och Halland är enligt min uppfattning att betrakta som huvudlöst. För att underlätta och snabba på kommunikationen mellan landstingen i södra sjukvårdsregionen borde man absolut ha samma journalsystem.

Gör om och gör rätt!

Sven Svederberg (C)
Pensionerad distriktsläkare
Ven

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).