PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nu erkänner Treklövern!

Under många år har man misskrediterat Landskronas stads visstidsanställda med kortare anställning än tre månader gällande friskvård. De har aldrig fått möjligheten att ansöka om friskvårdsbidrag, ej heller fått ta del av Landskronas stads olika rabatter som olika företag erbjuder stadens personal. Personalförmån eller inte men att göra skillnad på folk det gör Treklövern idag!

Det strider mot lag och kollektivavtal att diskriminera visstidsanställda!

Vi Socialdemokrater har flertalet gånger påtalat för Treklövern som styr staden i debatter och motioner att det inte är tillåtet men ändå har man fortsatt misskreditera dem som har en anställnings som understiger tre månader. Vår motion, friskvård för alla har legat på stadsledningsförvaltningen i ett och ett halvt år utan att hanteras vilket vi tycker är anmärkningsvärt, varför?

På kommunstyrelsens personalutskott, 2023-11-13 så hände det…
På dagordningen så skulle beslut tas om att föreslå till kommunstyrelsen att upphäva nuvarande friskvårdspolicy och i stället anta riktlinjer för friskvård som, hör och häpna…

Stadens friskvårdsförmåner ska vara likvärdigt för alla!

Äntligen har man lyssnat på oss Socialdemokrater eller det är som i andra frågor när det gäller personalförbättringar.

Det är först när Treklövern inser att det strider mot lagen som man vill göra en förändring.

I Socialdemokraternas motion ingick även att samtliga personalförmåner ska erbjudas till samtlig personal oavsett anställningsförmån men där gick vi Socialdemokrater bet och förslaget till kommunstyrelsen blev endast besvarad.

Vi Socialdemokrater kommer att fortsätta driva frågor kring personalförbättringar och inte bara se till vad lagen endast kräver och vi vidhåller vår uppfattning att Treklövern saknar ambitioner att förbättra för Landskronas stads personal.

Jenny Tillander (S)
Adis Heldic (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).