PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nödvändiga åtgärder behövs på Asmundtorp skola

Efter ett besök på Asmundtorp skola kan man inte annat än känna både oro och hopp. Skolan, som har en dedikerad personalstyrka på 55, varav nästan 30 är lärare och specialpedagoger, som kämpar heroiskt för att ge cirka 460 elever en utbildning av hög kvalitet. Trots utmaningar med låga meritpoäng, förtjänar skolans initiativ, att inrätta en Särskild Undervisningsgrupp för högstadieelever, att lyftas fram och berömmas.

Men det finns områden där brådskande åtgärder är nödvändiga för att garantera våra barns säkerhet. Ett av de mest akuta problemen är trafiksäkerheten i närheten av skolan, särskilt under de tider då eleverna anländer till och lämnar skolområdet. Varje dag, vid skoldagens början och slut, uppstår kaotiska och potentiellt farliga situationer. Bilar och skolskjutsar tävlar om samma begränsade utrymme för av- och påstigning, vilket inte bara skapar trafikstockningar utan också utsätter barnen för onödiga risker.

Utöver trafiksäkerhetsproblemen brottas skolan även med en akut brist på stödpersonal, en situation som direkt påverkar både undervisningens kvalitet och elevernas välbefinnande. Skolvärdar, assistenter och ytterligare resurspersonal spelar en kritisk roll i skolmiljön, inte bara för att underlätta lärandeprocessen men också för att skapa en inkluderande och stödjande atmosfär för alla elever. Dessa medarbetare är ovärderliga i sitt arbete med att erbjuda extra stöd där det behövs, oavsett om det handlar om hjälp i klassrummet, under raster eller i särskilda undervisningsgrupper.

Dessutom är behovet av fler och bättre utrustade grupprum på högstadiet ett växande problem. Dessa utrymmen är avgörande för att möjliggöra smågruppsarbete, specialundervisning och intensivare stödinsatser, vilket är särskilt viktigt för elever som behöver extra hjälp för att nå sina akademiska mål.

För att adressera dessa brister krävs det tillräckliga resurser. Investeringsbehovet sträcker sig bortom den omedelbara ekonomiska kostnaden och in i en långsiktig strategi för att förbättra skolans arbetsmiljö och elevvård. Att anställa tillräckligt med kvalificerad personal skulle inte bara avlasta lärarna och låta dem fokusera mer på sin undervisning, utan också säkerställa att alla elever får det stöd och de resurser de behöver för att lyckas.

S-gruppen i utbildningsnämnden
Aqba Ar-Rawi
Christel Nilsson
Joi Nikasson
Annette Nilsson
Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).