PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nej till bolagisering av kommunala verksamheter

Vi socialdemokrater tycker inte om när kommunala offentliga verksamheter, som drivs via förvaltningar, övergår till en bolagsform som har som huvudmål att driva bolaget med vinst. Den här formen av styrning (bolagisering) försvagar demokratin och försvårar möjligheterna för oss politiker att ha insyn över bolagsstyrning. I en bolagsstyrelse sitter ofta ledamöter från näringslivet som är affärsdrivande, deras mål är vinsten i insatt kapital, ett kommunalt bolag har däremot som mål att skapa samhällsnytta.Det finns starka skäl att avslå en bolagisering. 

För det första kan man inte bolagisera i syfte att skatteplanera och i andra andetaget begära att staten skjuter till statsbidrag. Det är nämligen samma pengar och om man skatteplanerar urholkar man skatteunderlaget. Det vore rimligt att för varje krona vi skatteplanerar minskas statsbidraget med motsvarande summa.

För det andra är social verksamhet inte lämplig att utsättas för bolagisering och därmed styras av marknadens principer om lönsamhetskrav och vinstintresse. Den som är utsatt och beroende av socialt stöd är ingen kund på en marknad, utan ska ges stöd och hjälp efter behov. AB i sådan verksamhet är direkt olämpligt.

Det tredje är själva utredningen. Om vi förstått det rätt så tänker Landskrona anlita samma konsult som Höganäs. Det innebär att staden köper en i princip redan klar utredning för dyra pengar, som företaget bara lagt i kopiatorn. De kan ju av trovärdighet inte komma fram till något annat än vad de gjorde i Höganäs.

Vi ser inga fördelar med bolagisering, vi anser att det är risk att insyn och offentlighet försvinner när kommunala angelägenheter drivs i aktiebolagsform.

Man kan inte jämföra aktiebolagslagen med kommunallagen.

Fatmir Azemi
Oppositionsråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).