PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Nej, det ska inte se ut så här!

Svar till Örjan Kristensson angående beläggningsarbeten (insändare 8 juni) och underhåll av trottoarer (15 juni):

Det stämmer att våra beläggnings- och återställningsarbeten har blivit försenade av olika anledningar, och det beklagar vi. Här måste vi förbättra oss. Så fort vi får ett utslag på den överklagade upphandlingen kommer vi att arbeta intensivt med att komma i kapp med de arbeten som blivit satta på paus.

Vi genomför akuta återställningsarbeten område för område med början på Öster. I vissa särskilt farliga fall sker återställningar även utanför dessa områden.

Innan semestern beräknar vi vara klara med cirka 100 återställningar av beläggningsarbeten. Just nu har vi cirka 500 återställningar att göra, och vi räknar med att de ska vara genomförda i slutet på 2024.

 Det stämmer att vi har gjort beläggningsarbeten på Vengatan. Det är stadsbyggnadsförvaltningen som utfört detta arbete i ett omgestaltningsprojekt, då trottoaren hade flertalet olika beläggningar. Den typen av arbeten påverkas inte av den överprövning som teknik- och fritidsförvaltningen väntar svar på från förvaltningsrätten.

På andra sidan Vengatan är det teknik- och fritidsförvaltningen som ansvarar för och detta är ett återställningsarbete. Detta arbete kommer utföras under hösten.

 Insändarskribenten undrar också varför trottoarerna vid Carl XI:s väg och Larvigatan ser så olika ut. Vid Larvigatan har ogräs tagit sig upp, vilket det inte har på Carl XI:s väg, trots att dessa gjordes om under samma tidsperiod.

Här har det funnits en otydlighet i ansvaret för just trottoaren, som ingår i fastighetsägarens ansvar. Detta arbete är inplanerat till denna vecka (vecka 25).

Johan Thernström
TF förvaltningschef
Teknik- och fritidsförvaltningen

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).