PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

När politiken handlar om lögner

Jag som förälder fick för ett par dagar hem ett kuvert adresserat till min dotter, dock med tillägget om att det var till målsman. När jag öppnade detta brev så ser jag att det är från liberalerna i Landskrona. Vad är det då som är så speciellt med detta? Jo nu handlar detta brev om hur jag har valt att ha min dotter på en friskola. Och som liberalernas ledare uttrycker det så handlar brevet om just det fria skolvalet och om hur socialdemokraterna och vänsterpartiet vill begränsa eller stoppa det fria skolvalet. Låter som en skrämmande tanke inte sant? Bara ett par problem med detta.

Torkild  Strandberg (L) skriver (Jo det är signerat med hans underskrift så brevet är hans ansvar):

”att det är märkligt att vi år efter år, valrörelse efter valrörelse ska tvingas att försvara det fria skolvalet, som nu borde vara en självklarhet, mot angrepp från Socialdemokraterna och Vänsterpartiet.”

Vad säger Socialdemokraterna egentligen om det fria skolvalet?

” – Att inga konfessionella inslag ska få förekomma i skolan är en skärpning som innebär att de fristående skolorna ska vara lika allsidiga som de kommunala skolorna, säger Anna Ekström som är föredragande.”

Vad säger Vänsterpartiet om det fria skolvalet?

”Ja, vi vill ta bort dagens skolvalsystem i grundskolan. Vänsterpartiet vill skapa en jämlik och sammanhållen skola. Förskolan och skolan ska lägga grunden för ett liv med möjligheter – inte ett förstelnat klassamhälle. Det är inte föräldrarnas ansvar att se till att barnen hamnar på en bra skola – vi ska se till att alla skolor är bra. En jämlik förskola och skola är bra för alla. När elever med olika bakgrund och livsåskådning möts förbättras dessutom inte bara resultaten utan också sammanhållningen.”

Vilket inte betyder att man vill begränsa det fria skolvalet. Men på något underligt sätt har Torkild Strandberg valt att förvränga vad som sägs, och detta då till personer som inte kan svara på vad han påstår och kanske inte ens är medvetna om att han rent faktiskt sitter och ljuger.

Personligen tycker jag att det är oerhört sorgligt att man inte längre kan hålla sig det aktuella utan känner sig tvingad att anamma lögner, halvlögner och ren pajkastning för att försöka vinna.

Vad man borde göra är att hålla sig till att säga vad man själv vill åstadkomma än att peka på andra och säga hur dåliga dessa andra är. Tänk efter, om alla andra är dåliga, det gör inte dig till ett bra alternativ utan enbart bättre än de dåliga, vilket i sig själv fortfarande kan vara att vara en av de sämre.

Ronnie Niby

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).