PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Några reflektioner med perspektiv på Landskronas utveckling

Som Landskrona stad förmedlar i sin vision för Karlslundsområdet är  denna målsättning en viktig del  av Stadens identitet och  blir till glädje för utövare inom såväl motions som tävlingsidrott. Därtill inte minst befrämjar det barn och ungdomars uppväxt samt välbefinnande.
Även dem  med makten styr, äger sannolikt en genuin känsla för sin stad och borde instämma i hur viktigt det är att området utvecklas  med ett fortlöpande genuint underhåll, enligt medborgarnas önskemål. 
Trist nog  finns det  något som lämnar en  del i övrigt att önska och då Inte minst; låt aldrig Arne Jacobsens väl berömda byggnad, Idrottshallen bli en skamfläck för staden och  inte skall statyn av Hjördis Nordin behöva stå vid sidan, på undantag invid en häck – Se Kalle Svensson framför Olympias huvudentré i Helsingborg.
Därutöver, Grannkommunen erbjuder tre Kallbadhus till sina innevånare. Landskrona som också har fantastiskt fina badtraditioner, saknar helt den möjligheten till de sina.  
 
Som utflyttad Landskronit  sedan 1968  är min känsla för staden obruten och jag ser över tid, hur dess framväxt medfört förändring  i stadsbilden med en förhållandevis god hänsyn till  gamla omgivningar.
Många  byggnader är väl bevarade i äldre igenkännande delar av staden. Inte minst dem som ligger i anslutning till Rådhuset och Kasernplan visar på detta, där museet har sin plats i den gamla militärbyggnaden.
Citat, Eyvind Jonsson; ”Vår rikaste bildningskälla är historieläsningen- vägen till kunskap om nuet måste leda genom den” Och då är min tanke när jag läser på Landskrona Direkt, att Arbetarrörelsens Arkiv kommer att erhålla  minskade kommunala anslag. Till detta vore förslagsvis en god tanke  om arkivet ingick i ett ”Folkrörelsens Arkiv” som inrymdes i någon byggnad vid Kasernplan. En sådan ordning förutsätter naturligtvis ett intresse från berörda parter.

Tilläggas bör; Trots många besvärliga år i uppförsbacke, efter att flertal stora industrier stängt ned, präglas Staden av en stark och stolt identitet som vill visa att ”Vi är Landskrona” 

En känsla som gläder mig stort, särskilt  när jag befinner mig på gamla vägen mot Landskrona, efter att passerat Glumslöv en solvarm vårdag då rapsfälten lyser gula under klarblå himmel invid Hilleshögs dalar, och samtidigt låter blicken landa mittsunds bort mot ön Ven, som alltid väntar på ett välkomnande besök.

Olle Pålsson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).