PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Matematik och moral

Efter måndagens fullmäktigemöte var vi spända på de svar Torkild Strandberg hade att ge till Jonas Esbjörnsson angående Christian
Alexanderssons löneförmåner. Vi hade så gott det går och efter uppgifter i pressen räknat på hans årslön.
Lön: 141 000 x 12 = 1 692 000
Pensionsförsäkring: 35% av månadslön x 12 = 592 200
Remissfri sjukförsäkring: inga uppgifter, men enligt Skandias hemsida ligger en sådan på cirka 150 000
Tjänstebil: Här tar vi bara upp den lägre leasingavgiften på 10 000/månad
och utelämnar den laddstolpe på 5 000 som vi skattebetalare betalt,= 120 000
Total lönesumma: 2 554 000 kronor/år

Dessa summor är vad vi har hittat i press och på nätet. Rätta oss om vi har fel.

Vi tycker detta är en anmärkningsvärd utgift för skattebetalare i en kommun där det saknas 33 miljoner.
Enligt de referat vi läst av fullmäktiges möte handlade debatten mest om bilmodell och mindre om hur man ska förvalta våra skattepengar.
Frågan om huruvida TS ska ha fortsatt mandat att göra dessa avtal kom tydligen inte upp.
Inte heller redovisades i fullmäktigen de konkreta resultat tjänstemannen har åstadkommit och som kunde förklara dessa löneförmåner.

Torkild Strandberg stod fast vid att han hade förhandlat rätt och tyckte tydligen (vår tolkning) att det är så man i besparingstider använder våra skattepengar. ”Jag ville ha Christian. Han ville köra en Tesla”.
Stefan Ohlsson (SD) menade sen gammalt att ” Det ligger i sakens natur att den anställde kan begära i princip vad som helst”.
Lisa Flinth tyckte inte att det var okej att man offentligt i fullmäktige diskuterade anställningsförmåner för en enskild tjänsteman. Vi tolkar då det som att hon tycker att denna summa på drygt 2,5 milj ska man smyga med.

Det verkar inte som om någon i treklövern har funderat över det moraliskt riktiga i att ge en enskild tjänsteman dessa förmåner. Den moraliska ryggraden saknar vi också hos en tjänsteman som tar för sig så av våra skattemedel. Här visar han, enligt vår mening, hur girighetens rätta ansikte ser ut.

Avslutar med att citera Sven-Åke Olofsson (HD):
”Gamla tiders kungar och befälhavare ledde trupperna framför fronten och stupade inte sällan på kuppen. Dagens överhet lever inte lika farligt. Men trots allt vill den ha höga löner och förmåner. Inte minst politiker och högre tjänstemän”.

Lena Nilsson
Håkan Lans

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).