PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Manifest för Landskrona BoIS – Urban Jansson är vår ordförande

Landskrona BoIS står på många sätt väl rustade för sin comeback i svensk elitfotboll. Ekonomin har förbättrats kraftigt under 2017 och föreningens balansräkning är på god väg att återställas även om mycket arbete återstår. Vår anrika förening har ett mycket starkt varumärke lokalt, regionalt och nationellt och goda möjligheter att utveckla ett redan starkt företagsnätverk ytterligare. Sportsligt har huvudtränaren Agim Sopi tillsammans med representationslaget byggt en positiv anda och ett spel som inte funnits i klubben på många, många år.

Trots de positiva förutsättningarna ser vi flera anledningar till oro.

Utifrån den samlade erfarenhet vi har i och omkring Landskrona BoIS är det vår uppfattning att klubben har blivit alldeles för beroende ekonomiskt av några få personer i styrelsen. Därtill har flera besvärande jävsförhållanden uppstått. Detta har varit ett välkänt faktum länge och tidigare varit svårt att förändra, främst på grund av klubbens sportsliga placering i seriesystemet de senaste tre åren. Nu, när förutsättningarna är annorlunda, finns det ingen anledning att inte komma tillrätta med detta och återskapa en mer sund, välbalanserad styrelsestruktur i föreningen.

En annan anledning till oro är att Landskrona BoIS såvitt vi kan bedöma tyvärr inte styrts på ett sätt som överensstämmer med klubbens värdegrund. Ett antal händelser under framförallt den senare delen av 2017 har bekräftat att klubbens värdeord öppenhet, samarbete och respekt inte alls efterlevs. Vi har sett flera exempel på detta, där de mest frapperande exemplen handlar om att
anställda i föreningen, i synnerhet huvudtränare Agim Sopi, men även andra, har behandlats på ett sätt som är helt oacceptabelt.

Vi har efter omfattande dialog och ett flertal möten med Landskrona BoIS valberedning kommit fram till den tydliga slutsatsen att de inte delar vår uppfattning. Valberedningens förslag, om dessa röstas igenom på årsmötet, skulle dessutom medföra att jävs- och beroendeförhållandena i föreningen blir än mer påtagliga än vad de är idag. Detta bedömer vi skulle vara mycket skadligt för klubben.

Vår uppfattning är att årsmötet i år handlar om vilken anda som ska genomsyra Landskrona BoIS. Ska det vara ett Landskrona BoIS som knyts ännu närmre till en eller några få personer, eller ska det vara ett välbalanserat Landskrona BoIS som vilar stadigt på fler ben och som även i praktiken arbetar efter öppenhet, samarbete och respekt.Vi vill härmed förbereda klubbens medlemmar på att vi på årsmötet kommer föreslå Urban Jansson som ordförande för Landskrona BoIS.

Som verksamma i Landskrona BoIS medieutskott under 2017 har vi tydligt kunna se att Urban Jansson stått upp för klubbens värderingar under ett stormigt år. Vår uppfattning är att Urban kommer stå för ett ordförandeskap som kännetecknas av hög integritet och där öppenhet kring styrelsens och föreningens arbete är en absolut självklarhet. Styrelsens uppdrag är att vara strategisk och stöttande och anställda och ideella ledare i föreningen ska ha fullt mandat att utföra sina uppdrag. Urban har varit verksam advokat i Landskrona under 30 års tid, han förstår klubben och dess betydelse för staden och är en välkänd och respekterad person med starkt lokalt nätverk.

Vi vill även förbereda årsmötet på att valberedningens förslag till ledamöter i styrelsen kommer att utmanas.

Torgny Andersen
Fredrik Lind

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).