PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Makten är viktigare än vår gemensamma välfärd

Socialdemokraterna lovade före valet att skärpa migrationspolitiken. Nu förändrar man migrationspolitiken och inför en mer kravlös migrationspolitik när det kommer till anhöriginvandring och familjeåterförening, genom att anpassa sig till C, L och MP. Den ena förändringen handlar om att alternativt skyddsbehövande får utökad rätt till anhöriginvandring, en rättighet som togs bort i den tillfälliga asyllagen 2016, och den andra om att man justerar försörjningskravet. Socialdemokraterna vill nu lätta på försörjningskravet för anhöriginvandring och i vanlig ordning är det skattebetalarna som får betala. Dessutom förbereder regeringen en lagstiftning för att även inkludera ”klimatflyktingar” som asylberättigade. Det har inte ens gått fem månader sedan valet. Före valet var Stefan Löfven tydlig med att situationen vi hade 2015 får inte återkomma.

Detta är resultatet av att Socialdemokraterna ska få ihop sitt regeringsunderlag i riksdagen. Man säljer ut vår gemensamma välfärd. Ett viktigt politikområde, som migrationspolitiken faktiskt är då den påverkar de flesta andra områden, är avgörande för hur välfärden ska finansieras. Att sitta vid makten och att inneha statsministerposten är överordnat allt annat för S. Varför måste familjeåterföreningen tvunget ske i Sverige? Varför inte i deras respektive hemländer? Det råder inte krig och förföljelser i många av dessa länder, för då hade man inte kunnat åka tillbaka på semester och hälsa på släktingar.

Människor som slitit, jobbat och betalat skatt i hela sitt liv får nu se vårt välfärdssystem urholkas. Det gäller vårt pensionssystem, sjukvård, äldreomsorg och framförallt rätten till stöd när det gäller LSS och assistansersättning. Trots höga skatter under många år så levererar inte regeringen en välfärd som håller en hög klass. Staten har brutit samhällskontraktet med våra medborgare, och kan inte skydda sina medborgare i den utsträckning som krävs. Antalet sprängningar, skjutningar och våldtäkter är tyvärr på rekordnivåer. Här behövs resurser och andra samhällsinsatser och samhällskontraktet mellan stat och medborgare måste återupprättas.

I takt med bristande integration och lågt ställda krav på asylsökande har parallellsamhällen vuxit fram. Den värsta terrorattacken i Sverige utfördes av en person som borde varit avvisad, eftersom han nekats asyl. Dåvarande inrikesministern Anders Ygeman (S) lovade att 80,000 personer som nekats asyl i Sverige skulle avvisas de gångna åren, men det är tydligen lättare att snacka än att leverera. Till år 2028 kommer Sveriges befolkning att ha vuxit med ytterligare en miljon, enligt SCB. Det är en mycket snabb demografisk förändring, som ger upphov till en rad frågor: Var ska alla dessa människor bo i bostadsbristens Sverige? Hur ska vi få fram lärare, sjuksköterskor, socialsekreterare och poliser för att matcha befolkningsökningen? Som vanligt blir det kommunerna, däribland Landskrona, som får stå för notan.

Att låta Centerpartiet och Miljöpartiet styra över migrationspolitiken är som att låta en pyroman vara brandchef och ansvarig för brandbekämpning.

Stefan Olsson (SD)
Kommunalråd

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).