PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Lika bra skolor i hela kommunen

Alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Landskrona är en bra plats att växa upp på för de flesta ungar här. Här finns bra bostäder och skolor, ett bra fritidsutbud och fina miljöer. Men alla barn som bor här har inte tillgång till detta. Allt för många barn växer upp under knappa ekonomiska förhållanden, med begränsade möjligheter att välja ”rätt skola” och som inte kan ta sig till eller på grund kostnaden inte kan delta i olika fritidsaktiviteter.

I ett jämlikt samhälle har alla barn samma förutsättningar till en trygg barndom, oavsett föräldrars utbildningsbakgrund, plånbokens storlek eller ursprung. Barn som växer upp under otrygga förhållanden blir otrygga vuxna, och otrygga vuxna skapar ett otryggt samhälle.

Vi vill satsa mer på skolorna, alla skolor ska vara lika bra. Man ska inte behöva välja skola till sina barn utan ska kunna känna sig trygg med att den närmaste skolan är lika bra som alla andra i kommunen. Det ska finnas kostnadsfria och bra fritidsaktiviteter och mötesplatser för barn och unga. Vi vill ha en fri och fungerande kollektivtrafik i hela kommunen.

Alla barn i Landskrona har rätt till en bra uppväxt. Vi i Vänsterpartiet Landskrona vill att alla barn ska känna sig sedda och trygga – inte bara de som har ”de rätta” förutsättningarna.

Christine ”Kikki” Lenander
Vänsterpartiet Landskrona

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).