PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Liberalism och böneutrop

Att vara liberal och tillåta böneutrop går inte ihop.

Liber betyder frihet. Att vara liberal ( liberala partier i Sverige C, L, KD och M) är att vara mån om att varje enskild människa har rätt till frihet och vars integritet i alla lägen ska försvaras. ”Kräv din rätt med gör din plikt”.

Centralt i liberalismen är tron på den enskilda människan som själv eller i fritt samspel med andra ska utforma sitt liv. Viktigt är också att frihet är en frihet under ansvar där man ska kunna växa upp och utvecklas till en kraft i samhället. I ett liberalt land ska individen ha frihet att kunna välja eller att kunna välja bort. Eftersom individen är viktigast inom liberalismen har drivkraften varit stor för att värna individen.

En minaret som via högtalare för ut sitt budskap oavsett oavsett språk kan jag
som individ inte att skydda sig mot. Friheten för mig blir inskränkt och det går
inte ihop med en liberal livsåskådning. Malmö moské har i stället valt att ha
inre böneutrop vilket känns tilltalande.

Om minareter tystas då ska kyrkklockor också tystas menar somliga. Detta är inte så enkelt. Klockor har gjutits och använts sedan förhistorisk tid av indianer i Amerika, i mellanöstern, i Asien och i Romarriket. Säkert därför att klockklangen kunnat höras över stora avstånd.

Vällingklockan användes på gårdar för att kalla till måltid och som påminnelse om arbetsdagens början eller slut. Under min barndom kallade den handhållna skolklockan in till lektion. Under kristen tid har också kyrkan anammat traditionen med klockan och som kallat församlingen till kyrkan.

Till Sverige har också kommit många människor som flytt från länder där totalitära regimer eller prästerskap i religionens namn styrt människor och under ett religiöst förtryck. Låt inte dessa människor ytterligare en gång blipåminda om den terror och det förtryck de tidigare en gång flytt från.

Varför skulle inte moskéer kunna anamma traditionen med klockringning när alternativet är att ställa sig på kant med majoritetssamhället?

Sven Svederberg (C)
Landskrona och Ven

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).