PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Låt skolklasser besöka Uppåkra Arkeologiska Center

Uppåkra ligger i skånska Staffanstorps kommun strax utanför Lund. Uppåkra är Skandinaviens största, fyndrikaste och mest långvariga järnåldersstad, som varit bebodd i mer än ett årtusende (vilket kan jämföras med Birkas 175 år). Från cirka 100 f Kr till cirka 1000 e Kr fungerade Uppåkra som ett kommersiellt, politiskt och religiöst maktcentrum. Fornlämningen upptar en yta av 40 hektar, vilket är lika mycket som staden Lunds medeltida stadskärna eller Gamla Stan i Stockholm (vilket kan jämföras med Birkas 7,5 hektar). 

År 2009 beslutade regionfullmäktige i Region Skåne att bilda en stiftelse, Uppåkra Arkeologiska Center, tillsammans med bland andra Staffanstorps och Lunds kommuner och Svenska kyrkan i syfte att vidareutveckla det arkeologiska området. Till verksamheten har man knutit andra aktörer som Lunds universitet och Länsstyrelsen. Universitetet bedriver idag utgrävningar och forskning på området. Man har byggt ett besökscentrum, som man vidareutvecklar, och det bedrivs allmänna visningar med särskilt fokus i verksamheten på barn. 

Vid Uppåkra Arkeologiska Center har skolklasser i årskurserna 1–9 möjlighet att komma för att få berättat om platsen och de människor som levde där – hur de försörjde sig, deras religion och vilka varor de handlade med. Man visar utställningen ”Underjorden” där man pratar om hur arkeologer jobbar och hur ett så kallat kulturlager bildas i marken och även besök vid utgrävningsschakten kan göras. Man låter även barnen själva få prova på att göra utgrävningar. Skolbesöken kostar 900 kronor. Skolklasser i årskurserna 1–9 har också möjlighet att få besök i sina egna klassrum för att få berättat om järnålderns Uppåkra – Nordens Pompeji. Detta ger inte bara stora möjligheter för lärande under roliga former utan det knyter dessutom an till lokalhistorien och närområdet.

Dock är möjligheterna att ta med elever på studiebesök mycket små; många skolor i Landskrona har inte ens läroböcker så det räcker till varje elev. Det finns skolor där en pott med pengar ska räcka till både läromedel och studiebesök. När det inte ens finns tillräckligt många böcker för att varje elev ska kunna ha varsin, är det lätt att föreställa sig att studiebesök, lägerskola och liknande inte prioriteras. Därför kommer SD i det kommande budgetarbetet prioritera Landskronas skolelevers möjligheter att få en lärorik och givande skolgång med olika studiebesök, genom att anslå extra medel till stadens skolor för att göra detta möjligt.

Stefan Olsson
Kommunalråd (SD)

Daniel Engström
Kommunstyrelsen (SD) 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).