PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskronas skolor och framtiden

Ett  avgörande faktum för vår civilisations utveckling är hur vi lyckas överföra föregående generationers kunskap och erfarenheter till det uppväxande släktet eller på ett mer byråkratiskt språk hur skolan uppnår sina kunskapsresultat och klarar sin måluppfyllelse. Det faktum att Landskronas skolor har problem är vi alla medvetna om.

Skolverket har nu erbjudit tre skolor i Landskrona hjälp med att nå dessa mål och detta på regeringens uppdrag. De skolor som valts ut är de med ”låga kunskapsresultat eller hög andel elever som inte fullföljer sina studier och som har eller bedöms få svåra förutsättningar att förbättra sina resultat på egen hand.”

Vi ser detta naturligtvis som en spännande utmaning för att med Skolverkets hjälp verka för att kvalitén skall kunna höjas på Landskronas skolor, men ställer oss samtidigt frågan hur det kunde gå så illa så att stadens skolor behöver hjälp från Skolverket för att kunna leva upp till sina mål om att ge eleverna en kunskap som de behöver för att hantera sina liv i en mer och mer komplicerad verklighet.

Samarbetets inriktning skall vara att,

a) stärka likvärdigheten i utbildningen,

b) stärka hela skolans uppdrag,

c) stärka professionen,

d) stärka skolors och huvudmännens systematiska kvalitetsarbete.

Ingen skulle önska mer än vi att detta projekt skall nå framgång, men detta bygger också på insikten att dessa områden varit oprioriterade av den nuvarande politiska ledningen.

Vad som bidrager till vår oro för läget i skolorna är Lärarförbundets rapport som kom i höstas. Den slår fast att våra skolor rasat på deras rankning. Den tar upp olika punkter och visar på hur Landskrona rasat i placering. När det gäller löner har man gått från 65 plats av 290 till 212 och Lärarförbundet drar slutsatsen att kommunens arbete med lönebildning är undermålig. När det gäller resurser är fallet också stort från plats 202 av 290 2016 till 266 av 290 under 2017. Varför måste Landskrona tillhöra de absolut sämsta i landet. Den sammanlagda rankningen är ett fall från 138 av 290 år 2016  till 216 av 290 under 2017. Dessa fall under bara ett år måste ses som närmast katastrofala och det är våra ungdomar som betalar priset.

Vår uppfattning är naturligtvis att utbildningsnämnden behöver en ny politisk ledning som med kraft tar itu med de problem som skolorna står inför och som har kompetens och mod att driva på de nödvändiga förändringar som krävs.

Anders Kjellström (S)
Jonas Karlsson (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).