PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona stads budgetöverskott

Pengarna ska användas när de behövs och inte sparas i lador.
Det finns flera olika förslag eller spekulationer om hur vi ska använda vårt budgetöverskott. Ett är Lars Erlandssons förslag här på Planket: att minska arbetslösheten genom att skapa 600 enkla jobb i Landskrona. Arbete åt alla är socialdemokraternas mål. Det är genom arbetet som välstånd skapas.

Arbetslöshet är ett hinder för jämlikhet och gemenskap och därmed ett slöseri med samhällets resurser och en tragedi för den som drabbas.

Trots det viktiga arbetet omsorgsanställda utför, räcker antalet händer inte till. Personalbristen har kraftigt försämrat förutsättningar att leverera en värdig omsorg. Antalet anställda i välfärden behöver därför öka i Landskrona.

Världen har blivit drabbad av pandemin de två senaste åren som har orsakat mycket skada i samhället. Pandemin har visat oss att vi måste bli bättre rustade inför varje kris. Sverige har i jämförelse med andra länder i världen klarat pandemikrisen mycket bättre. Regeringen har agerat i god tid och bidragit med skattemedel till landets kommuner. Statsbidragen till kommunerna har räddat en hel del jobb, men enligt SKR har en del av kommunerna blivit överfinansierade.

Vi i Landskrona har fått 94 miljoner kronor i statsbidrag för att klara pandemikrisen.
Det är viktigt att notera att nästan en tredjedel av vårt budgetöverskott på 300 miljoner kronor kommer ifrån staten.
Därför tycker vi socialdemokrater att de 94 miljoner kronorna helt och hållet skulle gått till välfärden. Tex till enkla jobb, mer resurser till äldreomsorgen, höja kvalitén i äldreomsorgen, satsa på mycket mer resurser i skolan etc.

Fatmir Azemi
Kommunalråd (S)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).