PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona ger grönt ljus för fortsatt kommunalt bidrag till organisationen Ibn Rushd

Ännu en gång ger Treklövern och Socialdemokraterna grönt ljus till Ibn Rushd. Det skulle vara mycket intressant att få ta del av motiven till ett godkännande av stöd för denna organisation.

Studieförbundet Ibn Rushd granskades i en ny rapport från Folkbildningsrådet, denna pekar på en rad punkter som inte följer de riktlinjer för Folkbildningsrådets kriterier om ekonomiskt stöd.
På kommunal nivå har politiska företrädare sedan länge insett att Ibn Rushd ska lämnas utan stöd. Så sent som den 23 februari beslutade t.ex. socialnämnden i Göteborgs stad att avslå organisationens ansökan om folkbildningsstöd för föregående år. Detta på grund av Ibn Rushds extremistkopplingar och dennes klandervärda hantering av tidigare erhållet stöd. Fler kommuner måste dra lärdom av Göteborgs exempel om indraget stöd.

Även Folkbildningsrådet bör dra lärdom av fallet Göteborg. Det är hög tid att man tar av sig skygglapparna och tar till sig av den forskning som finns på området och av de exempel på inbjudningar av hatpredikanter som gjorts. Detta är en organisation med direkta kopplingar till Muslimska brödraskapet, vilket terrorexperten Magnus Ramstorp har fastslagit. Bilden är en organisation som gång efter annan ”råkar” bjuda in välkända antisemitiska, homofobiska och kvinnofientliga föreläsare och predikanter.

Vidare måste insynen i, och granskningen av, rådets verksamhet öka. Lämpligen görs detta genom att ge Folkbildningsrådet myndighetsstatus. På så vis skulle verksamheten omfattas av offentlighetsprincipen och därmed bli föremål för offentlig insyn och granskning, något som inte är möjligt i dag.

Det är en liten skara individer som styr Ibn Rushd och medlemsorganisationerna som ofta kopplas till Stockholmsmoskén. Denna grupp av individer har en agenda att upprätthålla och sprida sin ideologi; En islamistisk, salafistisk och egyptisk tolkning av sunniislam.

Personer som Erik Amnå, professor i statskunskap vid Örebro universitet, intervjuat på Folkbildningsrådet riktar kritik mot att det råder en antisemitisk kultur inom Ibn Rushd.
Ibn Rushd har kritiserats för att ha bjudit in judefientliga talare sedan 2011 och fram till 2018.

De har återkommande bjudit in föreläsare vars övergripande budskap innehåller grov antisemitism. När detta har påtalats har dess tidigare ordförande Omar Mustafa till en början ifrågasatt att föreläsarna har antijudiska uppfattningar, beskrivit judehatet som Israelkritik och anklagat kritikerna för islamofobi. Först när hans plats i Socialdemokraternas partistyrelse stod på spel medgav Mustafa på ett otvetydigt sätt att två av de inbjudna gästerna givit uttryck för antisemitism. Sanningen är att det är ett nonchalant studieförbund som bara tar sig an problem när omvärlden belyser dem.

All fakta ligger på bordet. Det kan inte fortsätta så här. Landskrona stads skattebetalare ska inte finansiera sådan verksamhet som i längden undergräver demokratin. Vi kan inte tillåta att skattepengar hamnar i fickorna på religiösa patriarkat som hånar kvinnors rättigheter. Detta verkar Sverigedemokraterna vara ensamma om att tycka i Landskrona och det beklagar vi.

Stefan Olsson (SD)
Daniel Engström (SD)
Lars Andersson (SD)

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).