PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona Fotos ovilja att möta kritik

Insändaren är korrigerad den 29 augusti.

Några dagar in i augusti kritiserade jag Landskrona Fotos lansering av AI-bilder.
Hittills har inget svar kommit från ansvariga inom organisationen. Det är allvarligt.
Om man väljer att inte bemöta kritik från erfarna fotografer innebär det nämligen att man svär sig fri från ansvar.

Som en organisation som ska företräda fotografins intressen borde man åtminstone ha anständigheten att vara öppen, och svara på frågor från andra fotografer.
”Vad är fotografi?” frågade jag. Inte ens en sådan fråga vill Landskrona Foto svara på…

I förlängningen innebär Landskrona Fotos oförmåga att ta till sig kritik en fara för dess existens. Något är fundamentalt fel inom organisationen: Man blåser upp besökssiffror från 1600 till 16 000 och man vill inte debattera med fotografer.

I detta finns en oärlighet och en brist på självreflektion som är besvärande för Landskrona Foto.

Fotofestivalen bör överleva – jag hoppas det – men då måste det finnas en öppenhet och inte instängdhet.

Örjan Kristenson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).