PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona behöver ett nytt föremålsmagasin för konst och historiska föremål

Landskrona har under åren tagit emot och köpt föremål som idag utgör en del av stadens konstsamlingar och historiska samlingar. Det är allt från tavlor och annat konst till historiska föremål som speglar stadens och dess invånares historia.
Endast en liten del av föremålen finns utställda på museet och på andra platser i vår stad.
Merparten finns i de olika magasin som kulturförvaltningen förfogar över. Det är bland annat uppe på vinden och i källaren på museet och på ytterligare två platser i kommunen.
De här lokalerna är inte ändamålsenliga och klimatmässigt är de direkt undermåliga. Bland annat förvaras en stor del av stadens konst längst uppe på vinden på museet och här saknas helt en klimatanpassning. Denna varma sommar har inneburit påfrestning för dessa tavlor och långsiktigt kommer behovet av konservering att öka.

Vi moderater vill att ett nytt föremålsmagasin ska bli verklighet så fort det är möjligt. I till exempel Helsingborg har man byggt Kulturmagasinet, som idag har bra klimatanpassning och där föremålen också förvaras på ett sådant sätt att de är enkla att ta fram och arbetsmiljön är också bra för personalen. Vi vill att man skapar något liknande i Landskrona, och gärna göra magasinet mera tillgängligt för landskroniterna. Att öppna upp magasinet blir ett mervärde för många och vi får ytterligare kultur att ta del av.

Ett bra magasin bör ha en luftfuktighet på 45-55 % och en jämn temperatur på mellan 18 och 20 grader. Dessutom bör inga föremål stå direkt på golvet och det finns även andra saker att ta hänsyn till.

Vi menar att man inte behöver bygga ett helt nytt magasin, utan göra en inventering av befintliga lokaler och anpassa dem till de krav som ställs på ett modernt föremålsmagasin. Det blir en merkostnad, men fortsätta med de provisoriska magasin som vi har idag är otänkbart.

Denna varma sommar har i högsta grad aktualiserat frågan om ett nytt föremålsmagasin och oberoende av de klimatförändringar vi står inför så måste vår konst och vårt historiska arv tas hand om.

Torbjörn Brorsson (M) kommunalråd
Jan-Åke Lindström (M) ledamot i kulturnämnden

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).