PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Landskrona är och skall förbliva en kolonistad

Med undantag av  språket, heder åt Janne Svensson. Det började med brevduveklubben, och så förgiftade kommunen Kopparhögarna – och nu Östervång. Varför vill kommunledningen förstöra på detta viset för andra?

Jag har aldrig själv haft någon koloni, och lär inte skaffa en heller. Men det hindrar mig inte från att begripa att dagens kommunledning måste bytas ut! Under 56 år har jag aldrig hört någon Landskronit som vill ta bort koloniområden. ALLA kolonister i stan måste sluta sig samman. Och visa sitt förakt mot sabotörerna!

Att hitta mark att bebygga är väl inte så enormt svårt, ändå?

Slå samman Tranchellsgatan och Österleden till en boulevard (som flyttas något norrut.) Två parkeringsgator  på vars en sida av huvudgatan (som får namnet Tranchellsgatan). Med mycket trädplantering.
Dra sedan in ett vattendrag från hamnen (eller återställ den igenfyllda delen av hamnen och vänd sedan kanalen österut bort
till Infarten. Och plantera runt denna kanal.
 
Så bebygger man U -formade kvarter 3 våningar (men husen skall se olika ut) längs hela södra sidan av ”nya Trachellsgatan” , mellan gamla stationen och Infarten.
Öppet mot söder, vattendraget och grönskan. Bakom denna bebyggelse följer så en kanal samt planteringar. Ett par småföretag får flytta.
 
Jag har på denna plats tidigare presenterat ett förslag med en hamnbassäng för syns skull (som avgränsning till Supra)
Och kvartersbebyggelse söder om centrum. Vidare finns det åkermark söder om ICA Kvantum. Och på vänstra sidan av vägen ut åt Häljarp.
 
Fastigheterna som byggts där Pilängstorget låg är verkligen FULA. Gråa, gråa och bara gråa.
Kommunledningen bör åka till Berlin för att studera arkitektur ! T.ex. längs Schönhauser Allé och Kantstrasse.
 
Pontus Eriksson

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).