PLANKET - Inlägget på denna sida är insändare och åsikterna är skribentens egna

Kvalitet och valfrihet

Replik till Eva Örtegren m.fl.

För oss är det grundläggande att människor ska ha en möjlighet att välja. Därför spelar det mindre roll om den som sköter äldreomsorgen är offentligt eller privat anställd. Bara kvaliteten är hög. Socialdemokraterna har aldrig tyckt att detta är viktigt. Vem som utför äldreomsorgen är viktigast för dem. Vi kommer aldrig att tumma på kvaliteten. När det uppstår brister – oavsett om det sker på ett privat boende eller ett kommunalt – kommer vi att slå ned på detta och kräva tydliga och reella förbättringar.

Socialdemokraterna vill att all äldreomsorg ska drivas i kommunal regi. Denna inställning är ideologisk och har inget med kvaliteten på enskilda boenden att göra. Vi vill påminna om att det inte var många år sedan det privatägda Attendo drev Segergatans äldreboende med stor framgång. I flera år toppade Segergatan brukarundersökningarna och låg över många av de kommunala boendena. Trots detta ville Landskronas socialdemokrater inte att boendet skulle få fortsätta att drivas av Attendo.

Förenade Care har sedan 2018 drivit Kassakrokens och Segergatans äldreboenden. Så nyligen som 2019 var 93 procent av brukarna på Segergatan nöjda eller mycket nöjda, men denna siffra föll i 2020 års mätning.

Sedan dess har Omsorgsförvaltningen och Förenade Care fört, och för fortfarande, samtal om hur resultaten ska förbättras. Omsorgsförvaltningen ställer tydliga och konkreta krav på förbättringar. De krav som förvaltningen hittills ställt har genomförts och vi ser nu en tydlig förbättring för både Kassakrokens- och Segergatans äldreboende. Målet är att båda boendena minst ska uppnå riksgenomsnittet för nöjdhet.

Därför beslutade vi i Omsorgsnämnden att endast förlänga avtalet ett år åt gången. Resultaten av Socialstyrelsens nya brukarundersökning under våren 2022 kommer kunna ligga till grund för och vara avgörande för hur vi ställer oss till förlängning i framtiden.

Vi gjorde på samma sätt när det gällde Skiftesvägen, och deras siffror har nu förbättrats ordentligt.

För oss finns två nyckelord: Kvalitet och valfrihet. Vem som utför omsorgen spelar mindre roll, så länge det sker med högt ställda kvalitetskrav. Kan man inte leverera detta har man inget att hämta i Landskrona!

Jan Allan Beer (L) ordförande omsorgsnämnden
Ingrid Jerlsten (M) förste vice ordförande omsorgsnämnden
Angelika Andersson (MP) ledamot omsorgsnämnden
Sven Svederberg (C) ersättare omsorgsnämnden

 

Planket på Landskrona Direkt

Observera att på Planket lägger vi endast ut underskrivna texter.
Mejla din insändare till adressen: info(at)landskronadirekt.com och uppger "Planket" i ämnesraden. Bifoga telefonnummer (publiceras ej).